Rester edistää tekstiilien kiertotaloutta kierrättämällä yritysten poistotekstiilejä sekä tuotannon sivuvirtoja uusiokuiduksi. Eri teollisuuden alat käyttävät tätä raaka-aineena. Käyttämällä kierrätettyä Rester-uusiokuitua neitseellisen raaka-aineen sijaan, säästetään arvokkaita luonnonvaroja kuten vettä ja vähennetään hiilidioksidipäästöjä.

RESTERIN KIERTOTALOUSTEKO PÄHKINÄNKUORESSA

  • Rester edistää tekstiilien kiertotaloutta kierrättämällä yritysten poistotekstiilejä sekä tuotannon sivuvirtoja uusiokuiduksi eri teollisuuden alojen raaka-aineeksi.
  • Rester luo tekstiilien ympärille uusia arvoketjuja, joiden keskiössä on ympäristöystävällisyys sekä vastuullisuus
  • Käyttämällä kierrätettyä Rester-uusiokuitua neitseellisen raaka-aineen sijaan, säästetään arvokkaita luonnonvaroja kuten vettä ja vähennetään hiilidioksidipäästöjä.

Kuka

HSE Manager
Minna Ainonen
Rester Oy

 

Resterin HSE Manager Minna Ainonen kertoo tarkemmin Resterin kiertotalousteosta.

1. Kuvaile kiertotalous- ja ilmastotekoanne lyhyesti

Rester vastaanottaa yritysten poistotekstiilejä sekä tuotannon sivuvirtoja ja kierrättää ne mekaanisessa kuidunavausprosessissaan takaisin raaka-aineeksi eri teollisuuden alojen käyttöön. Prosessissa käytetään hyvin vähän vettä tai kemikaaleja. Tavoite on löytää jokaiselle materiaalille mahdollisimman hyvä hyödyntämiskohde ja näin vähentää neitseellisten raaka-aineiden käyttöä.

2. Miten tekonne edistää kiertotaloutta ja vähentää hiilidioksidipäästöjä?

Tekstiilien kierrätysaste takaisin tekstiiliksi on maailmanlaajuisesti noin 1 prosentti (Ellen MacArthur Foundation 2019). Kierrättämällä poistotekstiilit Resterin prosessissa ne saavat uuden elämän uusiokuituna ja niiden elämä jatkuu arvokkaana raaka-aineena esimerkiksi langanvalmistuksessa ja kuitukangasmateriaaleina. Käyttämällä kierrätettyä Rester-uusiokuitua neitseellisen raaka-aineen sijaan, säästetään arvokkaita luonnonvaroja kuten vettä ja vähennetään hiilidioksidipäästöjä. Käyttämällä 1000 kg kierrätyskuitua neitseellisen sijaan säästää keskimäärin materiaalista riippuen 525 000 litraa vettä ja 3200 kg CO2-päästöjä.

3. Miksi teette kiertotaloustekoja ja miksi lähditte mukaan tekemään hiilineutraalia Turkua?

Rester haluaa omalla toiminnallaan kehittää tekstiiliteollisuutta ja sen nykyisiä suurelta osin lineaarisia liiketoimintamalleja kiertotalouden suuntaan. Haluamme palauttaa tekstiileille niiden ansaitseman arvon niin, että poistotekstiilit nähdään arvokkaana raaka-aineena, jota voi hyötykäyttää uudestaan ja uudestaan uusissa tuotteissa. Haluamme luoda tekstiilien ympärille uusia arvoketjuja, joiden keskiössä on ympäristöystävällisyys sekä vastuullisuus

4. Minkälainen potentiaali alallanne on vähentää hiilipäästöjä ja millä keinoin?

Tekstiiliteollisuudella on suuri potentiaali vähentää hiilidioksidipäästöjä. Tällä hetkellä maailmanlaajuisesti tekstiiliteollisuus tuottaa noin 10 prosenttia hiilidioksidipäästöistä.  Yhtenä ratkaisuna tähän on laittaa jo nyt valmistetut materiaalit uudelleen kiertoon, jotta neitseellisten raaka-aineiden valmistuksen tarve saataisiin vähenemään. Kierrätetyn kuidun käyttö tuottaa vähemmän hiilidioksidipäästöjä kuin neitseellisen raaka-aineen käyttö ja senkin vuoksi on tärkeää pitää nämä raaka-aineet kierrossa mahdollisimman pitkään. Käyttämällä tuotteissa viidenosankin kierrätettyä materiaalia säästetään ympäristöä.

5. Minkälaisen viestin haluat lähettää muille toimijoille?

Toivomme, että ilmastokriisi otetaan vakavasti ja yritetään yhdessä löytää ratkaisuja tähän meitä kaikkia koskevaan haasteeseen. Haluamme kannustaa tekstiili- sekä muidenkin teollisuudenalojen toimijoita vastuullisempaan ja ympäristöystävällisempään liiketoimintaan, ja auttaa heitä kehittämään toimintaansa kiertotalouden toimintaperiaatteiden mukaiseksi. Meillä kaikilla on tässä muutoksessa kohti kiertotaloutta oma roolimme ja yhdessä teemme tästä muutoksesta totta.