Turun kaupunki pitää Skanssin alueen luontoa tärkeänä ja siksi valtaosa kaavoittamattomasta metsästä tulee säilymään metsänä myös tulevaisuudessa. Lisäksi Skanssinmäelle on suunnitteilla biodiversiteettipuisto, joka on uudenlainen lähestymistapa vastata luontokatoon sekä lisätä luonnon monimuotoisuutta kaupunkien viheralueilla.

–  Skanssin alueen luontoa halutaan ehdottomasti vaalia. Skanssin alueen kaavoittamattomasta metsästä valtaosa tulee säilymään metsänä kaavoituksen valmistuttuakin. Haluamme myös kasvattaa asemakaavoituksessa metsäksi määriteltävän alueen kokoa tulevaisuudessa, kertoo Vasaramäen-Skanssin aluearkkitehti, kaavoitusarkkitehti Jukka Koskelainen.

Metsän lisäksi Skanssissa on hyvät edellytykset biodiversiteetin lisäämiseen kaupunkialueella. Skanssin biodiversiteettipuisto -hankkeelle on haettu EU-rahoitusta, jonka päätös annetaan kesällä 2023. Tavoitteena on, että Turun Skanssin biodiversiteettipuistosta tehdään ensimmäinen luonnon monimuotoisuuden vaalimisen pilottialue Suomessa ja myös Euroopassa.

Biodiversiteettipuiston hoito- ja käyttösuunnitelma on tehty yhteistyössä kaupunkilaisten, yhdistyksien, tutkijoiden ja Turun kaupungin suunnittelijoiden kanssa. Alueelle tullaan lisäämään esimerkiksi monimuotoisuudelle tärkeää lahopuuta sekä niittyjä ja ketoja, joilla vaalitaan harvinaisia paikallisia kasvilajeja. Suunniteltu pinta-ala puistolle on noin 20 hehtaaria.