Hiilineutraalin festivaalin järjestäminen vaatii useita toimenpiteitä. Kesärauhassa on vähennetty päästöjä mm. tapatuman logistiikassa ja tarjoiluissa. Lisäksi festivaali pyrkii lisäämään asiakkaiden ympäristötietoisuutta kiertotaloustaiteella ja tapahtuman viestinnässä.

KESÄRAUHAN ILMASTOTEKO PÄHKINÄNKUORESSA

  • Kesärauha kirittää ilmastotyötään hakemalla tapahtumalle ekokompassisertifikaattia vuonna 2023
  • Kesärauhan päästöjä on vähennetty mm. vähäpäästöisillä tuopeilla ja logistisissa ratkaisuissa
  • Festivaalikävijöitä kannustetaan vähäpäästöisiin ratkaisuihin mm. liikkumisessa ja tarjoiluissa
  • Kiertotalous tehdään näkyväksi asiakkaille alueen kierrätysmateriaaleista toteutetulla taiteella

Kuka?

Taiteellinen johtaja​​​​
Pietu Sepponen
Kesärauha

 

Kesärauhan taiteellinen johtaja Pietu Sepponen vastaa viiteen kysymykseen ilmastoteosta.

1. Kuvaile ilmastotekoanne lyhyesti

Kesärauha festivaali tavoittelee toiminnassaan hiilineutraaliutta. Vuosien varrella Kesärauhassa on toteutettu useita päästöjä vähentäviä toimia, kuten kestotuopit ja uusiotekstiilistä valmistetut oheistuotteet. Vuonna 2023 ympäristötoimia on lähdetty kirittämään hakemalla tapahtumalle ekokompassisertifikaattia, joka on toimialariippumaton ympäristöjärjestelmä.

2. Miten tekonne vähentää hiilidioksidipäästöjä?

Kesärauhassa ympäristö- ja ilmastotietoisuutta tehdään tutuksi asiakkaiden keskuudessa. Viestimme festivaalialueella kävijöille, että toivomme heiltä festarin arvojen mukaista toimintaa, kuten roskien lajittelua. Tapahtuman oheistuotteet on valmistettu uusiotekstiileistä. Lisäksi Pidä saaristo siistinä  ry on festivaalin kumppani, jolle asiakkaat voivat maksaa tukimaksua festivaalilipun oston yhteydessä.

Kesärauhaan kannustetaan saapumaan jalan, julkisilla tai pyörällä. Pyöräparkit ovat maksuttomia, kun taas autoille ei järjestetä erillistä pysäköintiä. Tulevaisuudessa pyrkimyksenä on päivittää käytettävien työkoneiden polttoaineet uusiutuviin. Suosimme myös mahdollisuuksien mukaan paikallisia kumppaneita hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.

Tapahtuman aiheuttamia kokonaispäästöjä pyritään vähentämään alueella tarjottavalla ruoalla. Painotuksena on ollut jo pitkään kasvis- ja vegaaniruoka sekä tulevan kesänä alueella ei ole enää tarjolla punaista lihaa tai kanaa. Artisteille ja henkilökunnalle tarjottava ruoka on ollut alusta alkaen vegaanista tai kasvisruokaa. Käytössä on ollut jo Kesärauhan alusta lähtien kertakäyttötuoppien sijasta ekologisia lukuisia pesukertoja kestäviä kestomuovituoppeja.

Kiertotalous näkyy muun muassa festivaalialueen taiteessa. Teoksissa käytetyt materiaalit on kierrätettyä eli käytetylle materiaaleille annetaan uusi elämä. Alueen taiteessa ja rakentamisessa käytetyt maalit ovat ympäristöystävällisiä ja niiden käyttöä edellytetään kaikilta.

Kesärauhan hankinnoissa pyritään ostamaan pitkäikäisiä tuotteita tai vuokraamaan asioita mahdollisuuksien mukaan. Esimerkkeinä meillä on monivuotisina investointeina aluevaloja, kalusteita, aluetaide-elementtejä kuten Kesärauha-valokirjaimet ja aitabanderolleja. Pyrimme myös vuokraamaan tai lainamaan eteenpäin asioita, jotta hankintamme olisivat mahdollisimman kustannustehokkaita.

Vaikka useita päästöjä vähentäviä toimia on tehty, tapahtuman järjestäjien tulevaisuuden haasteena on festivaalin kävijöiden ja artistien tapahtumaan matkustamisen aiheuttamat päästöt ja niiden vähentäminen. Tähän pyrimme löytämään jatkossa uusia ratkaisuja.

3. Miksi teette ilmastotekoja ja miksi lähditte mukaan tekemään hiilineutraalia Turkua?

Ilmastotyön taustalla ovat festivaalin ja festivaalin tekijöiden arvot. Haluamme kantaa vastuuta ja tuoda ilmastoteot näkyviksi. Haluamme myös osallistaa asiakkaat ja sidosryhmät tekemään omia ympäristötekojaan.

4. Minkälainen potentiaali alallanne on vähentää hiilipäästöjä ja millä keinoin?

Festivaalit pystyvät olemaan edelläkävijöitä hiilineutraalien ja vastuullisten tapahtumien järjestämisessä. Alalla on niin paljon potentiaalia päästöjen vähentämiseksi kuin vain tekijöillä motivaatiota riittää.

5. Minkälaisen viestin haluat lähettää muille toimijoille?

Kaikki pystyvät vaikuttamaan omalla toiminnallaan vähentämään ilmaston ja ympäristön kuormitusta. Omaa toimintaa voi aina vähän parantaa.