Turun kaupunki avaa teoshaun visuaalisten alojen ammattitaiteilijoille osana Turun kansallisen kaupunkipuiston 10-vuotisjuhlavuotta. Teoshaku alkaa 17.3. ja päättyy 14.4.2023. Teoshaun järjestämiseen on kokonaisuudessaan varattu 40 000 euroa. Teoshaku toteutetaan Turun kaupungin kulttuurin kärkihankkeen ja kaunistamisrahaston yhteistyönä.

Teoshaun aikataulu

Haku avautuu 17.3.2023 klo 9.00 ja päättyy 14.4.2023 klo 16.00.

Turun kaupungin julkisen taiteen ohjausryhmän ja kulttuurin kärkihankkeen jäsenistä koostuva valintaryhmä päättää toteutettavat ehdotukset viikolla 18.

Teokset esillä kaupunkitilassa erikseen sovitun ajan aikavälillä kesä-joulukuu 2023.

Ohjeet ja avustusehdot

Ehdotus jätetään Kulta-järjestelmän kautta osoitteessa lomakkeet.turku.fi. 
(Suosittelemme käyttämään avustusjärjestelmää Mozilla Firefox, Safari tai Google Chrome -selaimella.)

Avustushakujärjestelmän ohje hakijalle

Turun kaupungin yleiset avustusehdot

Teoshaun sisältö

Teoshakuun osallistujat voivat ehdottaa Turun kansallisen kaupunkipuiston alueelle sijoitettavia määräaikaisia julkisia taideteoksia tai taideteoksenomaisia elementtejä. Teosehdotusten muoto on vapaa, joten kyseessä voi olla esimerkiksi visuaalinen taideteos, performanssi, ääniteos tai yhteisöllinen teos. Osa teoksesta (ei kuitenkaan koko teos) voi olla toteutettu digitaalisessa muodossa, joka on mahdollista esittää yleisölle verkon välityksellä.

Vuonna 2013 perustettu Turun kansallinen kaupunkipuisto on kaupungin viher- ja virkistysverkoston arvokkainta ydinaluetta, noin 15 km Airistolta Kuralan elävän historian kylään saakka. Puiston ytimenä on Aurajoki-miljöö. Kaupunkipuiston alueet ulottuvat Kuralan kylämäestä ja Aurajokilaakson kulttuurimaisemasta muun muassa Ylioppilaskylän, Turun vanhan kaupunkikeskustan sekä Chiewitzin serpentiinin ja Kakolan entisen keskusvankilan kautta aina Ruissaloon saakka. 

Määräaikaan mennessä saapuneiden ehdotusten joukosta valintatyöryhmä valitsee neljä toteuttamiskelpoista ideaa, joille jokaiselle myönnetään 5 000 euron palkkio (alv 0 %) suunnittelusta. Neljän valitun ehdotuksen esittäjälle myönnetään suunnittelutyön jälkeen 5 000 euron (alv 0 %) toteutusta varten. Luonnosta ja toteutusta koskeva palkkiot maksetaan laskua vastaan. 

Valmiit ideat tulee voida toteuttaa Turun kansallisen kaupunkipuiston alueelle siten, että ne ovat esillä erikseen sovittavan ajan aikavälillä kesäkuu-joulukuu 2023. Valitut ehdotukset toteutetaan tavoilla, jotka soveltuvat esiteltäväksi julkisessa tilassa tai muulla tavoin mahdollisimman laajan yleisön saavutettavaksi.

Toteutettavien ehdotusten suunnittelijat omistavat teokset koko prosessin ajan, myös esitysajan päätyttyä. Kaupunki ei vakuuta teoksia eikä sitoudu ylläpitoon niiden esilläoloaikana. Suunnittelijat vastaavat itse teosten kuljettamisesta esityspaikalle, asentamisesta paikoilleen sekä teosten pois kuljettamisesta. Ehdotusten antajilla tulee olla tekijänoikeus omiin teoksiinsa ja niiden osiin.

Teoshaun avulla pyritään edistämään ammattitaiteilijoiden työskentelyedellytyksiä, asukkaiden osallisuutta ja hyvinvointia sekä tuomaan visuaalisia elementtejä 10-vuotisjuhlaa viettävän Turun kansallisen kaupunkipuiston alueelle.

Työryhmä Ättnekotnelin suunnittelema Taidelautta lipumassa Aurajoessa vuonna 2020. Kuva: Jirka Silander

Kenelle teoshaku on suunnattu?

Teoshakuun voivat osallistua

  1. visuaalisen alan koulutuksen saaneet henkilöt, joilla on vähintään toisen asteen tutkinto tai
  2. henkilöt, joilla on vähintään kahden vuoden työkokemus alalta.

Myös työryhmät voivat osallistua, jolloin vähintään ryhmän vastuuhenkilö täyttää teoshaussa esitetyt ammatillisuuden vaatimukset.

Mitä ehdotusten valinnassa painotetaan?

Teoshaku toteutetaan osana Turun kansallisen kaupunkipuiston 10-vuotisjuhlavuotta. Teosten toivotaan edistävän Turun kansallisen kaupunkipuiston tunnettavuutta sekä innostavan tutustumaan siihen uusin silmin. 

Teosten valinnassa asetetaan etusijalle ehdotukset, jotka toteuttavat:

  • ekologisuutta, esim. ekologisten materiaalien (esimerkiksi kierrätys- tai luonnonmateriaalit) käyttämistä
  • paikkasidonnaisuutta
  • yhteisöllisyyttä ja alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden osallistamista teoksen toteuttamiseen
  • eri kohde- ja ikäryhmien tavoittamista
  • hyvinvoinnin edistämistä taiteen ja kulttuurin keinoin
  • yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa
  • yllätyksellisyyttä

Valitun toteutuksen tulee tuottaa Turun kansallisen kaupunkipuiston alueelle toteutettava teos, tapahtuma tai prosessi, joka voi olla esimerkiksi ympäristö- tai maataideteos tai yhteisöllisyyttä ja iloa alueelle tuottavaa toimintaa.

Teoshakuun liittyviin kysymyksiin vastaa:

Heli Lempa, projektipäällikkö, heli.lempa@turku.fi, p. 044 907 3539.