Euroopan neuvoston ihmisoikeuspäivää vietetään toukokuun 4.päivä eri puolilla Eurooppaa. Turun kaupunki järjestää tuolloin ensimmäisenä suomalaisena kaupunkina myös laajemman teemapäivään liittyvän tapahtumakokonaisuuden yhdessä eri yhteistyökumppanien kanssa. Ennen toukokuun teemapäivää kaupunki haluaa selvittää mitä erityisesti nuoret ajattelevat ihmisoikeuksien toteutumisesta omassa elämässään.

Kerrokantasi -kysely nuorille

Turun kaupunki haluaa Euroopan neuvoston ihmisoikeuspäivään liittyen selvittää, miten nuoret itse kokevat ihmisoikeuksien toteutuvan omassa elämässään. Nuorille suunnattu Kerrokantasi -kysely kartoittaa aihetta, niin turvallisuuden, ympäristön, tasa-arvon, kuin terveydenkin näkökulmista.

Ihmisoikeudet ovat yhä maailmanlaajuisesti uhattuna. Niiden edistäminen vaatiikin systemaattista työtä ja myös vahvaa kansalaisyhteiskunnan osallistamista. Muuttuvassa maailmassa ihmisoikeustyön haasteet myös moninaistuvat. Tästä yksi esimerkki on ilmastonmuutos, jonka vaikutukset uhkaavat erityisesti tulevien sukupolvien ihmisoikeuksia. Pidänkin tärkeänä, että selvitämme nyt erityisesti sitä, miten nuoret näkevät ihmisoikeuksien toteutumisen omassa elämässään ja mitä asioita he pitävät ihmisoikeustyössä tärkeimpänä, toteaa Turun pormestari Minna Arve.

Kyselyn kohderyhmänä ovat yli 12-vuotiaat nuoret, ja se jaetaan vastattavaksi turkulaisten koulujen kautta. Kyselyn ovat laatineet Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat Marika Ahonen, Päivi Mäkinen, Satu-Marjut Siikjärvi ja Anna Viljanen.

 Kyselyn kautta saatuja vastauksia hyödynnetään kauppakeskus Hansan ihmisoikeuspäivän ohjelman valmistelussa ja niistä kootaan myös raportti, joka toimitetaan asiantuntijoille.

Ihmisoikeuspäivänä tapahtumia ja ohjelmaa kaikille

Euroopan neuvoston ihmisoikeuspäivänä 4.5.2023 järjestettävä asiantuntijaseminaari kokoaa eri alojen asiantuntijat ja päättäjät keskustelemaan ihmisoikeuksista Åbo Akademin Arkenille Turkuun. Seminaarin järjestävät yhteistyössä Kuntaliitto, Ihmisoikeuskeskus, Turun kaupunki, Åbo Akademi sekä ulkoministeriö.

Asiantuntijatapahtuman lisäksi ihmisoikeuspäivänä järjestetään myös kaikille avoin kuntalaistapahtuma kauppakeskus Hansassa. Ohjelmassa on toimintaa ja ajankohtaisia puheenvuoroja erityisesti nuorille.

 

Lisätietoja