Paavo Nurmi Games tapahtuman tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä. Jotta suuria kansainvälisiä urheilutapahtumia voidaan järjestää myös tulevaisuudessa, kilpailujen on oltava jatkossa vähemmän ympäristöä kuormittavia. Järjestäjien tavoitteena on siis tehdä PNG:stä kestävämpi, jotta myös tulevaisuuden urheilufanit voivat nauttia kilpailuista livenä.

PNG:N ILMASTOTEKO PÄHKINÄNKUORESSA

  • Hiilineutraali Paavo Nurmi Games vuoteen 2029 mennessä. 
  • Paavo Nurmi Gamesin päästöt lasketaan ensi kertaa vuonna 2023
  • Paavo Nurmi Games on ollut jo vuodesta 2017 lähtien Ekokompassi -sertifioitu tapahtuma

Kuka?

Arttu Salonen
Athletes' Liaison
Paavo Nurmi Games
 

 

Paavo Nurmi Gamesin Arttu Salonen vastaa viiteen kysymykseen ilmastoteosta.

1. Kuvaile ilmastotekoanne lyhyesti

PNG on hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä.  Tavoitteeseen päästään siten, että tapahtuma minimoi omilla valinnoillaan tapahtuman aiheuttamat ympäristövaikutukset. Vuonna 2023 lasketaan ensi kertaa PNG:n hiilijalanjälki. Siten saadaan tietoa tapahtuman aiheuttamista päästöistä ja missä päästöjä voidaan edelleen vähentää. Lisäksi tavoitteena on kisakävijöiden ympäristötietoisuuden lisääminen erityisesti puhtaasta juomavedestä, Itämeren tilanteesta ja kiertotalouden mahdollisuuksista.

Paavo Nurmi Games on ollut jo vuodesta 2017 lähtien Ekokompassi -sertifioitu tapahtuma. Tapahtuman ympäristövastuuohjelmaa kehitetään vuosittain yhteistyössä Ekokompassin kanssa. Ympäristövastuun toimenpiteiden kehittymistä ja Ekokompassi -sertifikaatin kriteerien täyttymistä seurataan joka kolmas vuosi suoritettavilla auditoinneilla. Viimeisin auditointi tapahtumalle on tehty vuonna 2020.

2. Miten tekonne vähentää hiilidioksidipäästöjä?

Yksi kansainvälisen urheilutapahtuman suurimmista päästölähteistä on urheilijoiden ja kisakävijöiden matkustaminen kisoihin. PNG tekee yhteistyötä kansainvälisen yleisurheiluliiton kanssa, jotta kisoissa voidaan vähentää "ylimääräistä" urheilijoiden lentämistä. Tämä tapahtuu mm. ajoittamalla pohjoismaiden kisoja samaan aikaan kesää. Urheilijoiden lennot on kompensoitu vuodesta 2018 asti.

PNG vähentää yhteistyössä jätehuoltokumppaninsa kanssa tapahtumassa syntyvän polttokelpoisen jätteen määrää, ja pyrkii nostamaan kierrätysastetta sekä tapahtuman aikana että valmistelevissa toimenpiteissä. Tehtävään koulutetut vapaaehtoiset auttavat kierrätyspisteillä yleisöä lajittelemaan tapahtuman aikana syntyvää jätettä. Tapahtuma-alueella on sijotettu useita kierrätyspisteitä, joilla lajitteluoppaat ja selkeät kierrätysohjeet auttavat yleisöä kierrättämään tapahtumasta aiheutuvan jätteen. Myös vapaaehtoisvaatetuksessa on luovuttu vuosiluvullisten materiaalien teettämisestä, ja vapaaehtoisia kannustetaan käyttämään samaa asua useita vuosia.

Tapahtuman kävijöitä kannustetaan monin tavoin tekemään vähäpäästöisiä ratkaisuja. Heitä kannustetaan julkisen liikenteen käyttöön, ja saapumaan muuten kuin autolla. Tapahtuman ruoka ja juoma tarjoillaan biohajoavista tarjoiluastioista. Kisan järjestämisessä mukana oleville vapaaehtoisille tarjottu ruoka on kasvisruokaa.

Urheilijoiden pulloveden käyttöä on vähennetty PNG:ssä mm. ohjeistamalla turvallisen suomalaisen veden käyttöön. Monissa muissa maissa käytettään laajasti pullovettä, joten hanaveden käyttö vaatii opastusta. Myös tapahtuman kävijöille on vesipisteet, joissa oman vesipullon voi täyttää.

3. Miksi teette ilmastotekoja ja miksi lähditte mukaan tekemään hiilineutraalia Turkua?

Jotta suuria kansainvälisiä urheilutapahtumia voidaan järjestää myös tulevaisuudessa, kilpailujen on oltava jatkossa vähemmän ympäristöä kuormittavia. Missio on siis tehdä PNG:stä kestävämpi, jotta myös tulevaisuuden urheilufanit voivat nauttia kilpailuista livenä. Samalla PNG haluaa toimia edelläkävijänä vastuullisessa tapahtumajärjestämisessä ja toimia omien verkostojensa kautta esimerkkinä muille yleisurheilutapahtumille. Ilmaston- ja ympäristön kannalta vastuullisilla kisoilla on kaupallinen ulottuvuus ja pidämme sitä kilpailuetuna nyt ja tulevaisuudessa.

Toimimme alalla, jolla on potentiaalisesti ympäristöä ja ilmasto kuormittavia vaikutuksia. Haluamme löytää keinoja vaikutusten vähentämiseksi. Etsimme jatkuvasti uusia keinoja ympäristöä ja ilmastoa kuormittavien vaikutusten vähentämiseksi

4. Minkälainen potentiaali alallanne on vähentää hiilipäästöjä ja millä keinoin?

Liikkumisen ja erityisesti lentämisen puolella on mahdollisuuksia vähentää urheilutapahtumien päästöjä, kuten myös yleisemmin logistiikkapuolella. Lisäksi potentiaalia päästövähennyksiin löytyy energiankäytöstä stadioneilla, energiatehokkuusvaatimuksista ja uusiutuvan energian käytöstä sekä kasvisruokavaihtoehtojen lisäämisellä.

Vastuullisuus ohjaa tulevaisuudessa yhteistyökumppanien valintaa myös urheilutapahtumissa. Tapahtuman vastuullisuustoimenpiteiden paketoiminen osaksi myyntitoimintaa ja sponsorihankintaa.

5. Minkälaisen viestin haluat lähettää muille toimijoille?

Kaikkea ei tarvitse korjata kerralla. Ilmasto- ja vastuullisuustyön voi aloittaa pienin askelin, eikä siinä tarvitse olla heti valmis.