Pjäsen Storm är Åbo Svenska Teaters mest miljövänligt producerade pjäs hittills. Klimatutsläppen har minskats, t.ex. med de LED-lampor som används i föreställningen och återvunnet material, som använts flitigt i scenografin och rekvisitan samt i kostymdesignen. Åbo Svenska Teater har inlett arbetet med Ekokompass 2023, vilket gör miljö- och klimatarbetet mer systematiskt än tidigare.

KLIMATÅTGÄRDEN I ETT NÖTSKAL

  • Att gå på teater är i sig en ekologisk handling.
  • Att producera föreställningen Storm så miljövänligt som möjligt var ett bra pilotprojekt som vi gärna lär oss av och utvecklar våra processer ännu mer.
  • Vår publik har tagit föreställningen till sina hjärtan och får samtidigt veta om teaterns miljöengagemang.

Vem?

Niina Renström
Åbo Svenska Teater

 

Åbo Svenska Teaters Niina Renström svarar på fem frågor om klimatåtgärden.

 1. Beskriv kort er klimatåtgärd

Att gå på teater är i sig en ekologisk handling. Vi producerar ju inga varor utan fina upplevelser. 

Vi går allt mera in för att producera våra föreställningar så klimatsmart som möjligt. Till Storm, som hade premiär 1.2.2023, gav alla avdelningar sin egen, så miljövänliga insats som möjligt.

2. På vilket sätt minskar er åtgärd koldioxidutsläppen?

Alla avdelningar uppmanades att använda återvunnet/ befintligt material och fundera på hur t.ex. dräkter och scenografi kan återanvändas efter att produktionen är slut. Pjäsen Storm är vår första produktion där vi enbart använder ledljus. I Storm används smink tillverkat av naturliga mineralämnen. Sminket är hudvänligt och framhäver hudens naturliga fuktighet så att huden får en lyster och ser naturlig och frisk ut. Vi planerade turnélogistiken så ekologiskt som möjlig och gjorde oss av med vårt gamla turnéfordon. Till pjäsen gjordes i stället för ett tryckt programblad ett digitalt. Vi uppmanar publiken att åka kollektivt till teatern och teaterbiljetten fungerar faktiskt som en bussbiljett i lokaltrafiken i Åbo. Även det, att vi åker på turné minskar på miljöpåverkan då publiken får teatern nära sig i stället för att åka långa vägar till Åbo.

3. Varför vidtar ni klimatåtgärder och varför gick ni med i arbetet för ett kolneutralt Åbo?

Miljöfrågor är viktiga för de anställda på teatern och vi vill tillsammans bidra till ett mer hållbart samhälle. Åbo Svenska Teater vill ta sitt ansvar för samhället och jobbar med olika projekt som gagnar vår stad, dess invånare och omgivning. Vi är stolta över att vår hemstad Åbo har så ambitiösa miljömål och vi vill naturligtvis bidra till att det lyckas!

4. Hurdan potential finns det inom er bransch att minska koldioxidutsläppen och på vilka sätt?

Genom samarbete kan vi byta både kompetens, utrustning och material. Teatrar och andra kulturorganisationer är fyllda med kreativa människor som kan skapa små underverk av återanvänt material. Det är viktigt att gå igenom hela produktionskedjan och minska på miljöpåverkan inom alla delområden. I Åbo finns det ett unikt samarbete mellan stadens kulturorganisationer och lokaltrafiken. Det kan gärna utvecklas även i andra städer!

5. Vilket budskap vill du skicka till de övriga aktörerna?

Tillsammans gör vi vår stad och omgivning ännu bättre och mera miljövänlig!