Turun kaupungin liikuntapalvelut tarjoaa työikäisille ja eläkeläisille kohdennettua ryhmämuotoista liikuntaneuvontaa. Hae mukaan!

Turkulaisesta työikäisestä väestöstä 85 500 henkilöä liikkuu terveytensä kannalta liian vähän. Vähäinen liikkuminen lisää lähes kaikkia kansansairauksia ja niiden riskitekijöitä, työkyvyttömyyttä, on yhteiskunnalle kallista ja heikentää yksilöiden elämälaatua. Liikuntaneuvonta on noussut viimeisten vuosikymmenten aikana Suomessa yhdeksi merkittäväksi keinoksi lisätä liikettä ja sitä kautta terveyttä vähän liikkuvassa väestössä.

Yhdessä on mukavampi muuttua.

Asiakkaan sitaatti

Ryhmämuotoista liikuntaneuvontaa on pilotoitu Turun liikuntapalveluissa vuoden 2021–2022 aikana. Pilottiin osallistui 14 Turun kaupungin työntekijää.

– Liikuntaneuvontavuoden aikana osallistujien terveys- ja hyvinvointi kohenivat ja pystyvyydentunne liikunnallisen elämäntavan omaksumisessa parani. Ryhmäläiset pudottivat esimerkiksi painoa keskimäärin 4,8 %. Kokemus omasta terveydestä ja terveyskunto, esimerkiksi alaraajojen lihasvoima kohentui. Muutosten johdosta osallistujien riski sairastua esimerkiksi tyypin 2 diabetekseen väheni, todennäköisesti terveyspalveluiden käyttötarve pienenee ja työkyky paranee. Positiiviset vaikutukset näkyvät siis sekä osallistujien omassa elämässä, mutta myös yhteiskunnallisten kustannusten pienenemisenä, kommentoi pilotista vastannut liikuntapalveluvastaava Satu Revonsuo.

Liikkumattomuuden ongelmaa ei tarvitse ratkaista yksin

Ryhmämuotoisen liikuntaneuvonnan asiakkaat saavat tukea ja helposti omaksuttavia vinkkejä liikkumiseen, hyvään ravitsemukseen, uneen ja palautumiseen. Kukin osallistuja tekee elintapojen muutoksia omista tarpeistaan, toiveistaan ja mahdollisuuksistaan käsin. Himoliikunnan suorittamisen sijaan tavoitteena on toteuttaa muutoksia ja lisätä liikettä ihan tavalliseen arkipäivään. Ryhmäläisillä on mahdollisuus vaikuttaa sisällön suunnitteluun, osallistua monipuolisiin terveyskuntotesteihin, kokeilla ja tutustua erilaisiin liikkumismuotoihin ja liikuntapaikkoihin yhdessä tutuksi tulleen ryhmän kanssa.

Liikunnallinen elämäntapa – Tule mukaan!

Liikuntaneuvonta on tarkoitettu aikuisille, jotka tarvitsevat tukea liikunnan aloittamiseen tai liikunnan lisäämiseen sekä monipuolistamiseen. 

Hae mukaan

  • jos olet 20–64-vuotias ja sinulla on todettu tyypin 2 diabetes tai diabetesriskipisteesi ovat yli 12. Tee diabetesriskitesti tästä 
  • jos olet 65–70-vuotias ja tunnet, että liikut terveytesi ja hyvinvointisi kannalta liian vähän sekä tarvitset tukea ja kannustusta liikkumisen aloittamiseen ja lisäämiseen. 

Liikuntaneuvonta on osallistujille maksutonta. Liikuntaneuvonta sisältää puolenvuoden tiiviimmän neuvontajakson, jossa lähitapaamisia on yhteensä 14. Tämän jälkeen seuraa puolen vuoden seurantajakso, jonka aikana tapaamisia on neljä. Tarkemmat tapaamisajankohdat ilmoitetaan ryhmään valituille.

Liikuntaneuvonnasta kiinnostuneet turkulaiset aikuiset voivat hakea mukaan tällä hakemuslomakkeella.

Ryhmämuotoisen liikuntaneuvonnan palvelusta vastaa Turun kaupungin liikuntapalvelut yhdessä laajan kumppanuusverkoston kanssa. Liikuntaneuvontaa on kehitetty Yhteisöllinen Turku – kärkihankkeessa. Liikuntaneuvonnan kehittämiseksi liikuntapalveluille on myönnetty vuonna 2022 ja 2023 Opetus- ja kulttuuriministeriön Liikunnallisen elämäntavan paikallista kehittämisavustusta. Liikuntaneuvonnan kehittäminen on valtakunnallisen Liikkuva aikuinen -ohjelman toinen strateginen päätehtävä.

Lisätiedot: