Varsinais-Suomen museoiden ilmastolupaus -hanke tarjoaa esimerkkejä tavoista, joilla museot voivat torjua luontokatoa. Museoilla on paitsi halua luonnon monimuotoisuuden vaalimiseen, myös erinomaiset edellytykset siihen.

Toukokuun 22. päivänä vietetään luonnon monimuotoisuuden päivää. Tänä vuonna päivää vietetään teemalla Sopimuksesta tekoihin: Luonnon monimuotoisuuden palauttaminen. Teema juhlistaa YK:n biodiversiteettiosapuolikokouksessa joulukuussa 2022 hyväksyttyä Kunmingin-Montrealin maailmanlaajuista luonnon monimuotoisuuskehystä, joka sisältää 23 tavoitetta luontokadon pysäyttämiseksi ja luontopositiivisuuden saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä.

Kunmingin-Montrealin monimuotoisuuskehyksessä todetaan, että tavoitteiden saavuttaminen on riippuvainen kaikkien yhteiskunnan toimijoiden toiminnasta ja yhteistyöstä. Parhaillaan käynnissä olevassa Turun museokeskuksen koordinoimassa Varsinais-Suomen museoiden ilmastolupaus -hankkeessa on korostunut se, että museoilla on paitsi halua luonnon monimuotoisuuden vaalimiseen, myös erinomaiset edellytykset siihen. Ja kuinka ollakaan, museoiden ilmastolupaus perustuu yhteistyölle – sitoumukselle kehittää museoiden toimintaa vertaisoppimisen ja tiedon jakamisen keinoin.

Kehittämistoimenpiteitä luonnon monimuotoisuuden hyväksi

Museoiden ilmastolupaus -hankkeessa joukko varsinaissuomalaisia museoita toteuttaa museotoiminnan ekologista kestävyyttä edistäviä toimenpiteitä. Kukin museo on suunnitellut kehittämistoimenpiteensä toimintaympäristönsä edellytykset sekä museonsa vahvuudet huomioiden. Osa toimenpiteistä keskittyy luonnon monimuotoisuuteen. Ensimmäisenä ilmastolupauksensa lunasti Liedon museo perustamalla Kyöstilän biodiversiteettialueen syksyllä 2022. 

Tulevan kesän aikana Varsinais-Suomeen saadaan uusi alkuperäiskasvien varmuuskokoelma, kun Salon historialliseen museoon kuuluvan Meritalon museon puutarhaan istutetaan raparperien ja sipulikasvien geenivarakokoelma. Meritalon museopuutarha on uudistettu hiljattain kulttuurihistoriallista aineistoa hyödyntäen, ja alkuperäiskasvien varmuuskokoelman sijoittaminen puutarhaan on luonteva jatkotoimenpide. Suomen kansallista maa- ja puutarhatalouden geenivaraohjelmaa koordinoi Luonnonvarakeskus.

Kallion perhettä Meritalon museon alapihan hedelmätarhassa. Kuva: Niilo Kallio. Salon historiallisen museon kokoelmat.

Joissain toimenpiteissä museoiden ilmastolupaus-hanke yhdistyy yhteisölähtöisen toiminnan kehittämiseen. Naantalin museo on aloittanut aktiivisen yhteistyön Naantalin vanhankaupungin asukasyhdistyksen kanssa. Kuluvan vuoden aikana järjestetään neljä tapahtumaa, jotka tarjoavat ympäristönäkökulmia asumiseen historiallisella puutaloalueella. Toukokuisen Hiilolan pihapäivän aiheena on kasvien kulttuuriperintö ja monimuotoisuus kaupunkipihoilla. Sagalundin museossa Kemiössä puolestaan on työn alla ympäristötutkijan vetämien työpajojen kokonaisuus, joissa osallistujat pääsevät kartoittamaan uhanalaisia lajeja. Samalla ymmärrys kulttuuriympäristöjen biodiversiteettiarvoista lisääntyy.

Museoalalla voidaan tehdä paljon luontokadon pysäyttämiseksi

Museot ovat arvostettuja yhteiskunnallisia toimijoita, joilla on myös lakisääteisiä tehtäviä. Näihin tehtäviin lukeutuu esimerkiksi luonnonperinnön tallentaminen ja säilyttäminen sekä kulttuuriympäristöjen vaaliminen. Näin ollen museoiden rooli luonnon monimuotoisuuden suojelussa on suurempi kuin kenties äkkiseltään ajattelisi.

Maaliskuussa hanke järjesti museoalan toimijoille suunnatun koulutustilaisuuden, jossa käsiteltiin museoiden roolia luontokadon torjumisessa. Museoiden biodiversiteettitapahtuma nosti esille paitsi luontokadon pysäyttämisen kiireellisyyden, myös sen, miten paljon museoilla on annettavaa luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseksi.

Kaikki museot voivat rakentaa kestävää ympäristökulttuuria luontevasti vähintäänkin osana yleisötyötään

Museoiden toimintaympäristöjen moninaisuus tarjoaa runsaasti toimintamahdollisuuksia biodiversiteetin hyväksi. Kaikki museot voivat rakentaa kestävää ympäristökulttuuria luontevasti vähintäänkin osana yleisötyötään. Lisäksi konkreettisia tekoja biodiversiteetin puolesta voidaan tehdä monella tasolla, kuten aiemmin esitellyt museoiden ilmastolupauksessa mukana olevien museoiden esimerkit osoittavat. 

Hanke on myös osoittanut, miten erilaiset kumppanuudet ja yhteistyöverkostot luovat vankan pohjan yhteisen päämäärän saavuttamiselle. Jotta luontokato saataisiin pysäytettyä Kunmingin-Montrealin tavoitteiden mukaisesti vuoteen 2030 mennessä, museoiden on hyödynnettävä aktiivisesti laajoja vaikuttamismahdollisuuksiaan.

  • Ylin kuva: Kuralan Kylämäki. Kuvaaja: Ania Padzik / TMK.