Turun kaupunki käynnistää uudelleen museokeskuksen päätearkiston ja kokoelmatilojen hankintaprosessin, koska Markkinaoikeus on kumonnut Turun kaupunginhallituksen 29.8.2022 tekemän päätöksen kokoelmatilojen hankinnasta. Hankintaprosessi käynnistetään  mahdollisimman pian.

Turun kaupungille on tärkeää, että kaupungin kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kokoelmat saadaan nopeasti nykyaikaisiin yhtenäisiin tiloihin. 
 
Kaupunginhallitus päätti elokuussa 2022 hyväksyä Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n (TTK) vuokratarjouksen, jossa museokeskuksen kokoelmille ja päätearkistolle hankitaan tilat Itäharjulta Teollisuuskatu 35:stä. Päätöksestä valitti Markkinaoikeuteen tarjouskilpailussa toiseksi jäänyt Rakennus-Salama Oy. 
 
Markkinaoikeus on antanut kaupunginhallituksen päätöksen kumoavan antanut päätöksensä 19.5.2023, kaupungille se on toimitettu torstaina 25.5. Asia tuodaan käsitteltäväksi Turun kaupunginhallituksen kokoukseen maanantaina 29.5.2023. 
 
Markkinaoikeuden päätöksessä sanotaan, että Turun tekemässä hankintapäätöksessä tehty muotovirhe, jonka johdosta päätös kumottiin.  
 
-Turun kaupunki tyytyy Markkinaoikeuden päätökseen ja korjaa virheensä. Hankinta käynnistetään uudelleen ja virheet käydään sisäisesti läpi, sanoo Turun kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen. 
 
Turun kaupungilla on kulttuurihistoriallisesti hyvin arvokas kokoelma museoesineitä ja taidetta. Ne sijaitsevat nyt hajallaan eri puolilla kaupunkia, osin ahtaisissa ja riskialttiissa tiloissa. Nykyisten tilojen kunto ja uusien yhtenäisten tilojen tarve selvitettiin erillisessä tarveselvityksessä vuonna 2020. 
 
Turun tavoitteena on saada kokoelmille nykyaikainen ja yhtenäinen kokoelmakeskus. Kilpailutus tilojen vuokraamiseksi käynnistettiin keväällä 2022. Hankinta oli hyvin laaja ja siinä oli erittäin paljon erilaisia kilpailutukseen liittyviä dokumentteja.  
 
-Turun kaupunki ei ole riittävän selvästi ilmaissut hankinta-asiakirjoissa, mitä tilojen tarjoajalta edellytetään. Tästä johtuen hankinnassa on todettu muotovirhe.  Museo tarvitsee edelleen säilytystilansa, koska kulttuurihistoriallisesti arvokasta materiaalia säilytetään nyt huonokuntoisissa tiloissa. Virheistä otetaan opiksi, ne korjataan ja hankinta käynnistetään mahdollisimman nopeasti uudelleen, sanoo kansliapäällikkö Heikkinen. 
 
Hankintaprosessissa on aiemmin määritelty, että museokeskuksen ja päätearkiston kokoelmatilojen pitää sijaita lähellä Turun linnaa ja tulevaa Historian ja tulevaisuuden museota tai enintään 10 kilometrin päässä Kauppatorilta. Tarve on yhdistelmärakennukselle tai erillisille rakennuksille kokoelmakeskusta ja päätearkistoa varten.  
 
-Nämä tärkeät ehdot pitävät edelleen myös pian uudelleen käynnistettävässä tarjouskilpailussa, Heikkinen sanoo.