Vuodesta 2020 turkulaisten on ollut mahdollista ehdottaa erilaisia hankkeita tai toimintaa osallistuvan budjetoinnin eli Asukasbudjetin kautta. Ensimmäisellä kierroksella Asukasbudjetin käytössä oli miljoona euroa. Toisella ja alkavalla kolmannella kierroksella summa on kolme miljoonaa. Kuka tahansa voi tehdä ehdotuksia käyttökohteista 1.10.-30.11.2023.

Ehdota-vaiheen tilaisuudet  

 • Etätyöpaja 1.11. suora Teams-linkki
  Linkin löytää myös täältä: https://www.turku.fi/aluetyo  
 • Vimma maanantaina 9.10. kello 17-19, Aurakatu 16 
 • Toimintakeskus Panskis torstaina 12.10. kello 17-19, Hyrköistentie 28 
 • Syvälahden koulu tiistaina 24.10. kello 17-19, Vanha Kakskerrantie 8 
 • Lausteen Lähiötupa maanantaina 30.10. 17-19, Kirjurinkatu 3 
 • Teräsrautelan koulu 7.11. Kello 17-19, Korkkisvuorenkatu 14 
 • Yhdessä-yhdistys 6.11. kello 17-19, Friskinkatu 4 
 • T-talo 16.11. kello 17-19, Vanha Hämeentie 29 
 • Maarian Kylätalo tiistaina 21.11. kello 17-19, Arkeologinkatu 4 
 • Skanssin yhteispalvelupiste Monitori 23.11. kello 17-19, Skanssinkatu 10 

Tilaisuuksissa on tarjolla kahvia, teetä ja pientä makeaa. 

Ehdotusten keruu 

Ehdotuksia toivotaan laajalta joukolta turkulaisia. Ehdotuksen voi tehdä yksittäinen henkilö, ryhmä tai yhdistys. Ehdotuksia otetaan vastaan Turun kaupungin asukasbudjetti.turku.fi-sivustolla. Loka-marraskuun aikana Turun eri asuinalueilla on lisäksi mahdollista osallistua työpajoihin, joissa pohditaan ehdotusten muotoilua yhdessä. Yksittäinen asukas voi tehdä ehdotuksen, mutta olisi hyvä, että ehdotusta olisi valmisteltu alueellisesti/muiden asukkaiden kanssa yhteistyössä, jotta vältytään samansisältöisiltä ehdotuksilta. Työpajoissa on myös mahdollista saada asiantuntijoiden apua ehdotusten muotoiluun. 

Mitä voi ehdottaa? 

Tällä Asukasbudjettikierroksella ei ole erityistä teemaa. Ehdotus voi kohdentua mihin tahansa ikäryhmään lapsista ikäihmisiin. Ehdottaa voi esimerkiksi harrasteryhmää, kurssia tai tempausta. Ehdotusten tulee kuitenkin täyttää Asukasbudjetin kriteerit.  

Kriteereissä määritellään, että ehdotusten tulee koskea kaupungin toimivallan alaista toimintaa. Niissä edellytetään myös, että Asukasbudjetilla rahoitetaan konkreettista toimintaa, ei pelkkien suunnitelmien tekoa eikä pysyvän henkilöstön palkkausta. Asukasbudjetista ei myöskään rahoiteta kohteita, joille on jo varattu määrärahat kaupungin talousarviossa.   

Toteutuksia voi ehdottaa kaikille yhdeksälle suuralueelle. Lisäksi kategoriana on koko Turku, jos toiminnan ajatellaan tapahtuvan usealla alueella.   

- Tällä kierroksella päätettiin, että Asukasbudjetissa ei ole teemaa. Edellisellä kierroksella teemana oli lasten ja nuorten hyvinvointi. Toivomme mahdollisimman monen eri-ikäisen turkulaisen tekevän ehdotuksia, kuinka esimerkiksi parantaa kaupunkilaisten hyvinvointia tai lisätä yhteisöllisyyttä. Mitä juuri sinun asuinalueeltasi puuttuu? Nyt on aika ehdottaa!, vetoaa turkulaisiin apulaispormestari Mirka Muukkonen.  

Äänestys keväällä 2024 

Ideoista kehitetään yhdessä kriteerien mukaisia suunnitelmia. Kaikille avoimet yhteiskehittämistilaisuudet pidetään 1.1.-31.3.2024. 

Asukasbudjettiäänestys avataan huhtikuussa 2024. Kaikki 13 vuotta vuonna 2024 täyttävät ja sitä vanhemmat turkulaiset voivat äänestää suunnitelmista 1.-30.4.2024. 

Toteutus 

Kahden ensimmäisen kierroksen aikana on toteutettu yhteensä 141 hanketta. Toteutuksiin kuuluu mm. ulkoliikuntapaikkoja, liikuntaryhmiä, laavuja, harrastekerhoja, taidetyöpajoja ja teatteria. 

Kaupunki toteuttaa vuonna 2024 Asukasbudjettikierroksen äänestyksen voittaneet suunnitelmat vuoden 2025 aikana. Toteutuksessa tehdään yhteistyötä yhdistysten, yritysten ja asukkaiden kanssa.