Moni sähköautoiluun siirtymistä harkitseva on varmasti pohtinut sähköautojen latauspisteiden saatavuutta. Siinä missä harva polttomoottoriautolla liikkuva edes miettii oman tankkauspisteen järjestämistä, voi oman latauspisteen hankkiminen olla kannattavaa sähköautoilijalle. Turun kaupunki on tuottanut osana EU:n Horisontti 2020 rahoitteista User-chi -hanketta latauspisteiden hankintaoppaan, jossa pureudutaan latauspisteiden tyyppeihin sekä niiden hankintaan eri kohteisiin.

Tämä uutinen liittyy kansainväliseen Liikkujan Viikkoon, jota vietetään 16.–22.9. ja jonka tavoitteena on rohkaista ihmisiä liikkumaan kestävämmin. Turku julkaisee viikon aikana tietoa ja uutisia, jotka liittyvät kestävään liikkumiseen ja sen edistämiseen.

Autojen latauspisteitä voi rakentaa lähes minne vain. Työnantajat voivat järjestää latausmahdollisuuksia työntekijöilleen, kauppareissujen yhteydessä voi ladata autoaan ja kotilatauspisteen omistaja voi ladata autoa kotonaan. Latauspistettä suunnitellessa on hyvä huomioida muutamia tärkeitä seikkoja, jotka vaikuttavat latauspisteen hankintaan. Näitä ovat muun muassa lataustarve ja itselle sopiva lataustekniikka.

Latauspisteet voidaan jakaa karkeasti kolmeen ryhmään. On olemassa niin sanottuja hidaslatauspisteitä, peruslatauspisteitä ja pikalatauspisteitä. Näiden latauspisteiden erona on niiden tehokkuus. Tehokkuus vaikuttaa siihen, kuinka nopeasti auton akun saa ladattua täyteen. Hidaslatauksessa eli sukolatauksessa auto ladataan normaalista kotitalouspistorasiasta, peruslatauspisteessä eli keskinopeassa latauksessa latausteho on tehoista ja kaapeloinnista riippuen 3,7–22 kW ja pikalatauksessa autoa ladataan tasavirralla vähintään 23kW teholla. Esimerkiksi omakotitalossa asuvan kannattaa harkita hidaslatauspistettä tai normaalia latauspistettä, sillä autot ovat yleensä parkissa pitkiäkin aikoja, joten nopealle lataukselle ei ole tarvetta. Pikalataukselle tarvetta saattaa olla esimerkiksi kauppojen pihoilla, jolloin asiakas ehtii lataamaan autonsa liikkeessä asioinnin aikana.

Omakotitalon lisäksi kotilatauspisteen voi perustaa taloyhtiöön. Taloyhtiöiden on hyvä tietää, että latauspisteiden asentamiseen on mahdollista saada ARA-avustusta. Omakotitalossa talon omistaja maksaa latauspisteen asentamiseen liittyvät kulut ja voi saada tehdystä työstä kotitalousvähennystä, mutta taloyhtiön osalta rahoitusvaihtoehtoja on useampia. Taloyhtiö voi kustantaa asennuksen, jolloin se myös hallinnoi pisteitä itse ja osittaa kustannuksen osakkeenomistajille tai perii kustannukset käyttömaksuina. Toinen vaihtoehto on rahoittaa asennus osakasvähemmistöhankkeena, jolloin osakkaat ovat hankkia pysäköintipaikoilleen latauspisteet yhteishankintana. Kolmas vaihtoehto on se, että osakas omakustanteisesti hankkii omaan pysäköintipaikkaansa yksin latauspisteen. Taloyhtiöiden kannattaa harkita latauspisteen perustamista, sillä se on suuri kannuste autojen sähköistämiseen sekä nostaa osakkeiden ostamisen tai vuokraamisen houkuttelevuutta. Latauspisteen voi toteuttaa uudella asennettavalla laitteistolla tai esimerkiksi hyödyntämällä nykyisiä lämmitystolppia. Asennustyön hinta asettuu yleensä noin 800–2500 euron välimaastoon riippuen valitusta latausnopeudesta ja -laitteistosta. Latauspisteeseen menneitä kuluja kattaakseen taloyhtiö voi myös tienata latauspisteellään. Pisteen voi avata julkiseen käyttöön ja näin ollen saada tulovirtaa taloyhtiölle. Ennen latauspisteen avaamista julkiseen käyttöön, tulee taloyhtiön tarkistaa lataamiseen liittyvät verokäytännöt.

Turun kaupunki edistää liikenteen sähköistymistä osana ilmastotyötään. Yksi keino sähköautoilun helpottamiseksi on rakentaa kaupunkiin kattava julkisten latauspisteiden verkosto, joka täydentää mm. kauppojen ja huoltoasemien yhteydessä olevia latauspisteitä. Vuoden 2023 lopussa valmistuva Turun sähkölatauksen yleissuunnitelma kertoo, millä kaupungin alueilla latauspisteillä olisi suurin tarve. Yleissuunnitelma huomioi myös eri käyttäjien lataustarpeet eli yksityisautoilijoiden lisäksi myös mm. taksi- ja jakeluliikenteen sekä sähköavusteiset polkupyörät. Yleissuunnitelman avulla kaupunki pystyy myös varmistamaan, että tulevat latauspisteet ovat saavutettavia, hinnoittelultaan kohtuullisia ja syrjimättömiä.

Lisää vinkkejä sähkölataamispisteen perustamiseen löytyy Latauspisteen hankintaohjeesta, joka löytyy täältä: Latauspisteiden hankintaohje (turku.fi). Jos sinulla on kysymyksiä sähkölataamiseen liittyen, autamme sinua mielellämme asian kanssa sähköpostitse sahkolataus@turku.fi