Lähiopetus 1.-9.-luokan oppilaille Turun peruskouluissa käynnistyi torstaina 14.5. Oppilaita oli läsnä normaalitilanteeseen nähden noin 85%. Kouluissa noudatettiin tiukennettuja turvallisuus- ja hygieniaohjeita kansallisten suositusten mukaisesti, joka näkyi mm. pulpettien sijoituksessa, välituntijärjestelyissä ja ruokailukäytännöissä.

-  Olemme antaneet ohjeistuksen koulujen henkilöstölle siitä, että opetus pyritään järjestämään ensisijaisesti omassa luokassa, mahdollisuuksien mukaan yhden opettajan johdolla ja kontaktit minimoiden. Hygieniatasoa on luonnollisesti myös korostettu kaikessa, kertoo perusopetuksen palvelualuejohtaja Tommi Tuominen.

-  Kulkemiset ja uudet alut ovat sujuneet hyvin positiivisella mielellä. Oppilaat ovat innoissaan koulukaverien näkemisestä uudelleen ja luonnollisesti tämä haastaa annettuja kontaktiohjeita ja samalla tuottaa harmaita hiuksia valvoville opettajille. Yleistunnelma on kuitenkin kouluissa kovasti positiivinen, Tuominen toteaa.

Turun kaupungin varhaiskasvatuksessa oli läsnä torstaina 14.5. noin  57% lapsista. Esiopetukseen osallistui noin 70% lapsista normaalitilanteeseen nähden. 

Turun kaupungin varhaiskasvatuksen avoimet palvelut, leikkikerhot ja leikkipuistot aukeavat 18.5.2020. Avoin päiväkotitoiminta on suljettu heinäkuun loppuun.

Etäopiskelujakso onnistui pääsääntöisesti hyvin Turun peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa

Turun peruskouluissa, lukioissa ja Turun ammatti-instituutissa opiskelu sujui pääosin hyvin myös poikkeusoloissa kertovat tuoreet kyselytulokset. Kyselyt toteutettiin huhti- ja toukokuun aikana ja niihin vastasi lähes 4000 4.-9.-luokkalaista, noin 1200 lukiolaista ja yli 1100 ammatillisen koulutuksen opiskelijaa. Kyselyillä haluttiin selvittää oppilaiden ja opiskelijoiden kokemuksia etäopetuksesta.

Kyselyn mukaan vastaajista suurin osa on oppinut myös poikkeusoloissa vähintään yhtä hyvin kuin normaalissa lähiopetuksessa.  Osa oppilaista ja opiskelijoista arvioi oppimistaan jopa paremmaksi etäopetusjakson aikana.

Opettajien yhteydenpitoon ja opetustuokioihin oltiin tyytyväisiä. Eniten haasteita oli erityisesti vanhempien oppilaiden ja opiskelijoiden mukaan aiheuttanut vaikeus tarttua tehtäviin, vapaa-ajan vähyys ja ajankäytön suunnittelu. Vaikka poikkeusoloissa opiskelu olikin sujuvaa, oppilaat ja opiskelijat ovat kaivanneet normaalia arkea. Eniten kaivattiin kavereita ja arjen säännöllistä rutiinia.

Etäopetuskyselyn tulokset: www.turku.fi/etaopetuskysely2020