Koronavirustaudin oireita ei voi erottaa muiden virustautien oireista muuten kuin koronavirustestillä. Jos lapsella epäillään koronavirusinfektiota, voidaan tehdä koronavirustesti. Kouluikäisen koronatesti on aiheellinen, jos lapsella on koronavirukseen sopivia oireita. (päivitetty 2.3.2021)

Varaa lapselle aika koronavirustestiin:

Turun kaupungin koronaneuvontapuhelin, p. 02 266 2714
(Arkisin klo 8–15)

Kouluterveydenhuollon koronaneuvontapuhelin 

 • p. 02 266 2012
 • Avoinna ma - pe klo 8 - 11
 • Palvelee vain peruskoululaisia

Puhelimeen vastaavat kouluterveydenhuollon terveydenhoitajat. Puhelimesta saa neuvoa ja ohjausta koronaan liittyvissä asioissa ja tarvittaessa lähetteen koronanäytteelle. Muissa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa voitte olla yhteydessä oman koulunne terveydenhoitajaan.

Lukiolaisia ja ammatillisten oppilaitosten oppilaita korona-asioissa palvelee jatkossa Opiskeluterveydenhuollon keskitetty neuvonta- ja ajanvarauspuhelin 02 266 1570, avoinna ma-to klo 8-15 sekä pe 8-13.

Lisätietoa THL:n sivuilla

Päivitetty 20.8.2020 ohjeesta: Päiväkotiin palaaminen sekä toimintaohje flunssakierteessä olevan lapsen kohdalta
Päivitetty 26.8. THL:n 25.8. päivitettyjen ohjeiden perusteella.
27.8. lisätty koulu- ja opiskeluterveydenhuollon koronaneuvontapuhelimen numero.
14.9. päivitetty kouluikäisten lasten koronatestin aiheellisuus, jos oireita on. 

Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi on erittäin tärkeää, että päiväkotiin tai kouluun ei mennä sairaana. Ole yhteydessä terveydenhuoltoon jos lapsella on koronavirusinfektioon sopivia oireita. 

Koronavirustaudille tyypillisiä oireita ovat esimerkiksi:
•    kuume
•    yskä
•    päänsärky
•    pahoinvointi
•    ripuli
•    lihaskipu
•    kurkkukipu
•    nuha
•    hengenahdistus ja
•    haju- tai makuaistin menetys
 

 • Alle kouluikäisen lapsen lieviä oireita voi seurata kotona pari päivää ilman testaamista. Lapsen oireet ovat lieviä, jos hän on virkeä ja jaksaa leikkiä, vaikka hänellä olisikin nuhaa, yskää ja kuumetta. Oireisena lapsi ei kuitenkaan voi mennä varhaiskasvatukseen. Jos oireet seurannassa kokonaan väistyvät, ei testiin tarvitse mennä, vaan varhaiskasvatukseen voi palata vähintään yhden oireettoman päivän jälkeen. Jos oireet jatkuvat, olisi hyvä selvittää, johtuvatko ne koronainfektiosta. 
 • Kouluikäiset sairastavat vähemmän kuin pienemmät lapset, ja koronavirusinfektion todennäköisyys on heillä siksi suurempi. Koronatesti on aina aiheellinen, jos kouluikäisellä lapsella tai nuorella on koronavirukseen sopivia oireita.     
 • Jos lapsella on allerginen nuha, yksittäisiä aivastuksia tai jos hänen nenänsä alkaa vuotaa ulos mennessä mutta oireilu loppuu sisätiloissa, lapsi voi mennä kouluun tai varhaiskasvatukseen, kunhan hänen yleistilansa on muuten normaali eikä infektio-oireita ole.
 

Turkulaisten lasten vanhemmat voivat varata lapselle ajan koronavirustestiin soittamalla

 • Turun kaupungin koronaneuvontapuhelimeen, p. 02 266 2714
  (arkisin klo 8–15) tai
 • Kouluterveydenhuollon koronaneuvontapuhelin p. 02 266 2012, avoinna ma - pe klo 8 - 11, palvelee vain peruskoululaisia
 • Lukiolaisia ja ammatillisten oppilaitosten oppilaita korona-asioissa palvelee jatkossa Opiskeluterveydenhuollon keskitetty neuvonta- ja ajanvarauspuhelin 02 266 1570, avoinna ma-to klo 8-15 sekä pe 8-13

Aikuinen voi tehdä koronaoirearvion osoitteessa omaolo.fi.

Oireilevana odotetaan testitulosta kotona

Oireileva on omassa kodissaan vähintään testituloksen valmistumiseen asti. Jos koronatesti on otettu ja oireet jatkuvat, ei ennen testituloksen valmistumista tulisi mennä kouluun tai päiväkotiin. Päiväkotiin tai kouluun voi palata vähintään yhden oireettoman päivän jälkeen, vaikka testitulos ei olisi valmistunut. 

Oireettomat perheenjäsenet voivat olla koulussa, päiväkodissa ja töissä, kun testitulosta odotetaan, ellei ole vahvaa epäilyä, että testitulosta odottavalla olisi koronavirustartunta (esimerkiksi perheenjäsenen ulkomaanmatka korkean koronariskin maissa edeltävän 14 vrk aikana). Oireisten on pysyttävä kotona kunnes testitulos valmistuu. 

Jos samassa perheessä lapset ja aikuiset ovat sairastuneet samaan aikaan ja aikuisen testitulos on negatiivinen, lapsia ei tarvitse testata. Jos vain lapsilla on oireita, riittää että yksi lapsi testataan.

Oireisten nuorten ja aikuisten pitäisi aina mennä testiin, vaikka lapsen testitulos olisi negatiivinen. 

Päiväkotiin palaaminen

Jos koronavirustesti on negatiivinen, päiväkotiin voi palata lapsen ollessa oireeton tai kun oireilu on selvästi vähenemässä, vaikka oireet eivät olisi kokonaan loppuneet. Joskus lievä nuha tai yskä jatkuvat pitkään ylähengitystieinfektion jälkeen, joten siksi lievä oire ei ole este päiväkotiin palaamiselle, jos testi on otettu ja testitulos on negatiivinen. 

Päiväkodilla tai koululla ei ole oikeutta vaatia nähtäväkseen todistusta lapsen koronatestistä eikä edellyttää, että todistus on ehto päiväkotiin tai kouluun palaamiselle. Koronatestauksessa on kyse henkilökohtaisesta terveystiedosta samalla tavoin kuin minkä tahansa muun potilastiedon kohdalla.

Jos lapsen tulos on positiivinen, muu perhe joutuu viralliseen tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin. Jatkohoidosta saat tiedon tartuntatautiviranomaisilta.

Lapsen infektiokierteessä koronavirusinfektion mahdollisuus voidaan tarvittaessa selvittää terveydenhuollon ammattilaisten arvion perusteella.

Astma- ja allergiaoireet hallintaan hyvällä lääkehoidolla

On tärkeää, että lapsen astma- ja allergiaoireet pyritään saamaan hallintaan hyvällä lääkehoidolla. Lapselle tyypillisten lievien pitkäaikaisten astmaoireiden vuoksi ei kuitenkaan tarvitse olla pois päiväkodista. Koronavirustestiin tulee hakeutua, jos tuntuu, että oireissa on mukana infektio-oireita.

Tuttujen, pitkäaikaisten oireiden vuoksi ei tarvitse jäädä pois päiväkodista tai koulusta eikä hakeutua koronavirustestiin. Oireiden jatkuessa uusintatestin tarvetta  arvioidaan yksilöllisesti.

Jos lapsen terveydentilassa on vakavia oireita, ole yhteydessä terveydenhuoltoon. 

Myös muiden infektiotautien kuin koronaviruksen leviämistä kannattaa pyrkiä vähentämään, jotta testauskapasiteetti riittää kaikille oireisille.

Tämä ohje on Turun kaupungin tartuntatautien valvonnan laatima ja se perustuu THL:n ja Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeisiin.

THL: Lapset ja koronavirus
OKM: Ohje opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana (Opetus- ja kulttuuriministeriö)