Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on antanut 15.9.2020 ohjeistuksen koskien sairaalassa tapahtuvia vierailuja. Sairaalapalveluiden osastojen potilaat kuuluvat lähes poikkeuksetta koronavirusinfektion riskiryhmään. Epidemiatilanteen vuoksi suositellaan, että potilasvierailuja sairaalassa toistaiseksi vältetään tai vähennetään.

Suomessa koronavirustapausten määrä on ollut kasvussa ja Turun alue on kiihtymisvaiheessa, jonka vuoksi vierailuja koskevia ohjeita on tärkeää noudattaa.

Tutustu alla oleviin ohjeisiin. 

Turun kaupunginsairaalan ja Kaskenlinnan sairaalan osastoilla vierailuja koskevat seuraavat ohjeet:

 • Vierailusta sovitaan etukäteen ensisijaisesti sairaalan aulahenkilöiden tai vaihtoehtoisesti osaston kanssa.
 • Vierailulle tullaan vain terveenä ja oireettomana hengitystieinfektio-oireiden suhteen.
 • Vierailija saa ohjeet turvalliseen vierailuun ennen potilaan luo saapumista sairaalan aulahenkilöltä, osaston oven läheisyydessä hoitajalta tai osastolta puhelimitse.
 • Vierailijat käyttävät suojaimia sairaalaan sisätiloissa koko sairaalakäynnin ajan. Sairaala ei pääsääntöisesti jaa suu-nenäsuojaimia, mutta jos suojainta ei ole tai se ei ole sovelias, niin maski annetaan.
 • Sairaalavierailun edellytyksenä on asianmukainen suojainten käyttö, jotta potilaiden ja muiden henkilöiden turvallisuus voidaan varmistaa.
 • Henkilöstö seuraa suojainten käyttöä ja tarvittaessa opastaa vierailijaa käsihygieniassa, suojainten käytössä ja muiden ohjeiden noudattamisessa.
 • Vierailijoita voi tulla korkeintaan 1–3 kerrallaan. Potilashuoneessa ei saa olla enempää kuin kuusi vierailijaa yhtäaikaisesti.
 • Vierailija pitää 1–2 metrin turvavälin muihin potilaisiin ja henkilökuntaan.
 • Vierailija ei turhaan liiku yhteisissä tiloissa, vaan menee suoraan potilashuoneeseen.
 • Pääsääntöisesti noudatetaan vierailuaikoja. Vierailuaikaa on lyhennetty ja se päättyy nyt kaikilla osastoilla klo 18.00.
 • Sairaalan kanttiinitiloja saa käyttää ja ulkovierailut ovat mahdollisia. Maskin käyttöä suositellaan vierailijalle ja potilaalle, erityisesti jos 1–2 m suojavälistä ei pystytä huolehtimaan.
 • Kriittisesti sairaan tai saattohoitopotilaan luona tapahtuvat vierailut pyritään kaikissa tapauksissa toteuttamaan.

Näin käytät kasvomaski oikein (THL)