Turun kaupungin vuosittainen korkeakouluharjoittelu on käynnistynyt. Vuoden aikana turkulaisten korkeakouluopiskelijoiden haettavaksi avataan noin 40 harjoittelupaikkaa.

Tietoa harjoittelusta

◾Tutustu Turun kaupungin harjoittelupaikkoihin. Sivu päivittyy sitä mukaan, kun haku alkaa.

◾Harjoittelujakso on enimmillään kolmen kuukauden mittainen. Osan harjoittelusta voi toteuttaa myös opinnäytetyönä.

◾Harjoittelusta maksettava palkka on 1 300 €/kk.

Vinkkejä harjoittelussa olleilta

◾Tutustu työtovereihisi: mene rohkeasti kahville ja lounaalle, kysele työtehtävistä ja pyydä päästä mukaan kokouksiin sekä palavereihin.

◾Pyydä apua ja palautetta. Kokeile avoimin mielin myös sellaisia tehtäviä, joita et alun perin kuvitellut harjoittelussa tekeväsi.

◾Näytä persoonasi sekä osaamisesi: ehdota, ideoi, kerro mielipiteesi ja ole oma-aloitteinen. Usko itseesi ja omaan osaamiseesi.

 

Turku tukee opiskelijoiden harjoittelumahdollisuuksia

Turun kaupunki on varannut vuodelle 2020 erillisen määrärahan korkeakouluopiskelijoiden harjoittelupaikkojen mahdollistamiseksi. Harjoittelujakso on enimmillään 3 kk:n mittainen ja harjoittelusta maksettava palkka on 1300 €/kk. Harjoittelulla tarkoitetaan tutkintoihin liittyviä käytännön harjoittelujaksoja tai opinnäytetöiden toteuttamista.

Tänä vuonna harjoittelupaikkoja löytyy monipuolisesti esimerkiksi Turun museokeskuksesta, Kaupunkikehitysryhmästä sekä viestinnästä ja markkinoinnista. Lisäksi hallintopalvelut tarjoavat mahdollisuuden lakiharjoittelulle.

 

Turun korkeakoulujen opiskelijoille

Kaupungin harjoittelupaikat on tarkoitettu Turun kuuden korkeakoulun opiskelijoille ensisijaisesti. Turun korkeakoulut ovat Turun yliopisto, Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu sekä Turussa toimivien Diakonia-ammattikorkeakoulun, Humanistisen ammattikorkeakoulun ja Yrkehögskola Novian Turun pisteet. Niiden korkeakoulujen opiskelijoita voidaan palkata niiltä tutkinnonaloilta, joita ei voi suorittaa turkulaisissa korkeakouluissa.

Turun kaupunki kehittää opiskelijoiden palveluita korkeakoulujen ja opiskelijajärjestöjen kanssa Opiskelijakaupunki Turku -yhteistyön puitteissa. Tavoitteena on tehdä Turusta Suomen paras opiskelijakaupunki ja tukea työllistymistä alueelle.

Harjoittelussa opiskelija pääsee soveltamaan opinnoissa hankkimaansa osaamista käytäntöön ja tutustumaan työpaikkojen arkipäivään. Harjoittelijatehtävät ovat kehitys- tai projektitehtäviä, jotka palvelevat sekä työnantajaa että opiskelijaa. Harjoittelijalla on myös oma ohjaaja harjoittelun ajan.

 

Tutustu haussa oleviin harjoittelupaikkoihin Turun kaupungin rekrytointipalvelujen sivuilla.