Turun kaupunginhallitus päätti 30.3.2020, ettei varhaiskasvatuksen asiakasmaksua peritä, mikäli lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta ja vanhemmat tai muut huoltajat muulla tavoin pystyvät järjestämään hoitoa valtioneuvoston asetuksen, varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevien väliaikaisten rajoitusten ollessa voimassa.

Päätös koskee kunnallista varhaiskasvatusta päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa sekä aamu- ja iltapäiväkerhotoimintaa.

Varhaiskasvatuksessa asiakasmaksua ei peritä 18.3. alkaen olleista poissaoloista. Hyvitys varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun on päiväkohtainen alennus, joka lasketaan lapsen kuukausimaksusta. Poissaoloilla on vaikutusta varhaiskasvatusmaksuun.

Huoltajien tulee ilmoittaa kunnallisessa päiväkodissa olevien lasten poissaoloista Päikky-järjestelmän kautta.

Kunnallisissa päiväkodeissa on käytössä ns. hoitopaikkatakuu. Jos lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta yhtäjaksoisesti vähintään 4 kk, hänelle taataan pääsy samaan päiväkotiin poissaolon jälkeen.

Hoitopaikkatakuussa lapsen varhaiskasvatuspaikka irtisanotaan ja huoltajan on mahdollista hakea esim. kotihoidon tukea poissaolon ajalle. Hoitopaikkatakuu sovitaan päiväkodinjohtajan kanssa.

Kaupunginhallitus suosittaa voimakkaasti, että myös varhaiskasvatuksen palvelusetelituottajat noudattavat omalta osaltaan annettua suositusta. Suositus koskee yksityisiä päiväkoteja sekä ryhmäperhepäiväkoteja.

Työväenopistojen asiakasmaksut

Turun suomenkielisen työväenopiston ja Åbo svenska arbetarinstitutin osalta kevään 2020 pitämättä jääneitä kurssikertoja ei korvata. Korvauksena kurssimaksuista työväenopistot järjestävät ilmaisia luentoja syksyllä 2020.