Uutiset avustuksista

16.2.2022 16.50
Turun kulttuuri- ja nuorisolautakunta päätti kokouksessaan 16.2. lopuista vuoden 2022 kulttuurin avustuksista ja taideapurahoista. Avustuksia ja apurahoja myönnettiin nyt yhteensä 430 700 euroa.
2.2.2022 12.15
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelmassaan avustusta kolmelle Turun hankkeelle. Valtionavustusta saatiin Raunistulan sillan, Itäisen Rantakadun ensimmäisen vaiheen sekä Yliopistonkadun kävelykadun jatkeen ja Kauppiaskadun pihakadun rakentamiselle.
17.12.2021 15.04
Hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden perhe- ja sosiaalityön, ja vanhuspalvelujen palvelualueet ovat vuosittain avustaneet toimintaansa oleellisesti tukevia järjestöjä. Kyseisiin avustuksiin tarvittavat määrärahat on varattu vuonna 2022 palvelualueiden talousarvioihin. Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli avustuksia 15.12.2021 kokouksessaan.
16.12.2021 18.00
Turun kulttuuri- ja nuorisolautakunta päätti kokouksessaan 16.12.2021 uusista kolmivuotisista kulttuurialan sopimuskumppaneista vuosille 2022–2024. Lisäksi lautakunta päätti osasta vuoden 2022 kulttuuriavustuksista. Ensi vuoden kulttuuriapuraha- ja avustusmäärärahoihin tuli yhteensä puolen miljoonan euron korotus.
15.12.2021 08.38
Turun liikuntalautakunta päätti 14.12. kokouksessaan turkulaisten liikunta- ja urheiluseurojen ja liikuntaa järjestävien yhdistyksien avustuksista. Liikuntalautakunta hyväksyi kokouksessaan myös liikuntapaikkaverkon suunnitelman eteenpäinviemisestä kaupunginhallitukselle.
22.10.2021 13.19
Kansallisen valtuutuspalvelun ruuhkautumisen vuoksi Turun kaupunki antaa jatkoaikaa yhdistyksille, jotka eivät ole saaneet valtuutuksia ajoissa.
31.8.2021 09.58
Turun kaupunki myöntää vuosittain toiminta-avustuksia yhteisöjen säännöllisen toiminnan tukemiseen. Vuoden 2022 toiminta-avustusten hakuaika on 1.10.–1.11.2021.
11.6.2021 10.00
Turun kaupungin avustusjärjestelmä uudistuu syksyllä 2021. Jatkossa yhdistysten ja yhteisöjen avustushakemuksia voivat täyttää vain henkilöt, joilla on sähköiset asiointioikeudet.
26.5.2021 10.17
Turku 2029 -säätiön hallitus on päättänyt kokouksessaan 26.5. kulttuuripääkaupungin kymmenvuotisjuhlavuoden sisältöjen toteuttamiseen kohdistetuista avustuksista. Avustuksilla tullaan toteuttamaan yli 70 merkkivuoden projektia kuluvan vuoden aikana.
19.5.2021 09.29
Turun liikuntalautakunta jakoi kokouksessaan 18.5.2021 toiminta-avustuksia urheilu- ja liikuntaseuroille, liikuntaa järjestäville yhdistyksille sekä liikunnan tutkimus- ja kehittämistoimintaan yhteensä 604 000 euroa.

Sivut

Tilaa syöte