Juha-Matti Sillanpää toimii alueellisena varhaiskasvatuksen erityisopettajana Härkämäki–Vienola–Jyrkkälä-alueella. Heti ensimmäinen päiväkodissa tehty sijaisuus vei miehen mennessään.

PARASTA AIKAA TURUN VARHAISKASVATUKSESSA

  • Tämä uutinen jatkaa Parasta aikaa Turun varhaiskasvatuksessa -juttusarjaa, joka antaa äänen varhaiskasvatuksen ammattilaisille ja tuo esille työn positiivisia puolia.
  • Haluatko liittyä joukkoon? Tutustu: www.turku.fi/parasta-aikaa 

Jo kouluaikoina Juha-Matti Sillanpäälle vinkattiin, että hän pärjäisi hyvin lasten kanssa. Kun hän armeijan jälkeen etsi sijaisuuksia ja löysi sellaisen päiväkodista, ei taakse ollut enää katsomista.

– Koin itseni heti tervetulleeksi ja työstä tuli todella hyvä fiilis. Päätin hakea opiskelemaan alalle enkä ole katunut.

Ei aikaa sammaloitua

Ennen varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi pätevöitymistään Juha-Matti työskenteli varhaiskasvatuksen opettajana ja päiväkodinjohtajana. Työuransa aikana hän on säännöllisesti päivittänyt omaa osaamistaan. Viimeisimpänä hän suoritti Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutuksen.

Juha-Matti antaakin erityiskiitoksen Turun kaupungin tarjoamille koulutusmahdollisuuksille.

– On ihan huikeata, miten positiivisesti kaupunki suhtautuu kouluttautumiseen ja oman osaamisen päivittämiseen. Erilaisia koulutusmahdollisuuksia on todella paljon.

Hän on muutenkin tyytyväinen työhönsä – erityisesti sen tarjoamiin vaikutusmahdollisuuksiin ja työkavereihinsa. Vertaistukea tarjoaa erityisesti konsultoivista varhaiskasvatuksen erityisopettajista koostuva VEK-tiimi, jota Juha-Matti kehuu rautaisen ammattitaitoiseksi porukaksi.

– Vaikka kaikissa töissä on omat haasteensa, on ihmisten kanssa tekeminen parasta. Aina oppii jotain uutta, eikä tässä työssä ehdi sammaloitumaan.

Oma isovanhemmuus on myös korostanut ymmärrystä siitä, miten tärkeää työtä me lasten kanssa teemmekään. 

Juha-Matti on tiiviisti mukana alueensa päiväkotien jokapäiväisessä toiminnassa. Lisäksi työhön kuuluu nivelvaiheyhteistyötä Aunelan koulun kanssa.

– Teemme aika paljon töitä tunteisiin ja käyttäytymiseen liittyvien asioiden kanssa. Minun tehtäväni on katsoa, että kaikki lapset pääsevät mukaan toimintaan, ja että heillä on mahdollisuus toimia ryhmän täysivaltaisina jäseninä.

Töitä tulevaisuuden kanssa

Kuusi suurinta kaupunkia jakaa huolen varhaiskasvatuksesta ja tarvitsee yli 9 000 uutta varhaiskasvatuksen korkeakoulutettua ammattilaista vuoteen 2030 mennessä.

– Varhaiskasvatuksessa on valtavasti hyvää potentiaalia ja hyviä toimintamalleja. Onkin harmillista, miten paljon negatiivista puhetta ala on saanut osakseen. Tämä työ on mielenkiintoista ja hauskaa, ja pidän alaa edelleen erittäin hyvänä vaihtoehtona. Tämä jos mikä on tärkeää työtä.

Kun takana on työkokemusta kolmelta viime vuosikymmeneltä, osaa tarkastella myös alalla tapahtuneita muutoksia. Juha-Matin mielestä suurin muutos on tulkinta siitä, mitä varhaiskasvatus edustaa. Nykyisin ymmärretään, että varhaiskasvatus on tärkeä osa oppimispolkua ja koulutusjärjestelmää – ehkä jopa tärkein.

– Jos mietitään, mitä kaikkea lapsi oppii jo ennen seitsemää ikävuottaan; puheen, kielen, liikkumisen ja tunnetaidot, niin toivoisin, että työn tärkeys näkyisi paremmin myös palkkauksessa. Lapset ovat ne, joiden varaan meidän tulevaisuutemme rakentuu.

Siviilissä Juha-Matille tärkeintä ja mieluisinta on olla neljän lapsen isoisä.

– Ensimmäisen lapsenlapsen saaminen oli pysäyttävä hetki. Siinä konkretisoitui koko elämänkulku: siirryin helminauhassa eteenpäin. Oma isovanhemmuus on myös korostanut ymmärrystä siitä, miten tärkeää työtä me lasten kanssa teemmekään. 


Teksti ja kuva: Teija Murmann

Lyhyempi versio artikkelista on julkaistu Turkupostissa 2/2023.