Turun varhaiskasvatus ja koulut ovat saaneet uudet ohjeet lasten ja nuorten hengitystieinfektioista ja koronajäljityksestä. Muutoksia käytäntöihin on tullut muun muassa koronavirustestiin hakeutumisesta sekä kouluun tai päiväkotiin palaamisesta hengitysinfektion jälkeen. Uudet ohjeet ovat voimassa 21.9.2021 alkaen.

Varaa lapselle aika koronavirustestiin:

 • Turun kaupungin koronaneuvontapuhelin,
  p. 02 266 2714 (ark. klo 8–15)
 • Kouluterveydenhuollon koronaneuvontapuhelin
  p. 02 266 2012
  • Ma-pe klo 8–11
  • Palvelee vain peruskoululaisia.
  • Puhelimeen vastaavat kouluterveydenhuollon terveydenhoitajat. He antavat neuvoa ja ohjausta koronaan liittyvissä asioissa ja tarvittaessa lähetteen koronanäytteelle.
 • Lukiolaisia ja ammatillisten oppilaitosten oppilaita korona-asioissa palvelee Opiskeluterveydenhuollon keskitetty neuvonta- ja ajanvarauspuhelin 02 266 1570, avoinna ma-to klo 8–15 ja pe 8–13.
  • Aikuinen voi tehdä koronaoirearvion osoitteessa omaolo.fi.

Näytteenottopaikat

Tarvitset lähetteen Omaolon kautta tai koronaneuvontapuhelimesta ja ajan

Ilman lähetettä ja ajanvarausta turkulaisilla ja Turussa asuville:

 • Varissuon terveysasema (avoinna ma-pe klo 9–11 ja 12–14)
 • Koronantorjuntabussi:
  • Halinen, Huudi (os. Gregorius IX:n tie 8): ma–pe klo n. 10–11
  • Perno/Pansio (os. Hyrköistentie 26): ma–pe klo 12–14

Lisätietoa THL:n sivuilla

 

(Päivitetty 27.9.2021)

Milloin lapsen tai nuoren on aiheellista hakeutua koronavirustestiin?

Jos lapsi/nuori on yli 12-vuotias, hänelle suositellaan koronavirusinfektioon sopivissa oireissa testiä, jos hän on rokottamaton tai hän on sairastanut koronavirusinfektion yli 6 kuukautta sitten.
 
Jos lapsi on alle 12-vuotias, hänet suositellaan vietävän koronatestiin seuraavissa tilanteissa:

 • lapsella on oireita ja hänen tiedetään altistuneen laboratoriossa varmistetulle koronatapaukselle edeltävän kahden viikon aikana.
 • lapsella on oireita, ja perheessä on rokottamattomia 16 vuotta täyttäneitä tai henkilöitä, joiden immuunisuoja koronaa vastaan on puutteellinen
 • lasta hoitava lääkäri arvioi testin tarpeelliseksi. 
 • jos lapsella on koronavirukselle sopivia oireita, hän voi halutessaan hakeutua koronatestiin.

Milloin lapsi tai nuori voi palata päiväkotiin tai kouluun hengitystieinfektion jälkeen?

Alle 12-vuotias lapsi, jolla on ollut lieväoireinen hengitystieinfektio, voi palata päiväkotiin tai kouluun, kun

 • hän on ollut 1 vuorokauden ajan kuumeeton,
 • hänellä ei ole enää limaista yskää eikä
 • hengenahdistusta akuuttiin infektioon liittyen.

Lapsi voi palata kouluun tai päiväkotiin, jos

 • hänellä on vielä lieviä jäännösoireita kuten nenän tukkoisuutta,
 • lievää nuhaa ja/tai
 • kuivaa ärsytysyskää.

Kun lapsi palaa hengitystieinfektion jälkeen kouluun tai päiväkotiin, hänen pitää jaksaa olla siellä normaalisti. Kuten muissakin virusinfektioissa, myös koronassa tartuttavuus vähenee nopeasti oireiden alkamisen jälkeen, eikä jälkioireena jatkuva pieni nuha tai yskä muuta asiaa.

Jos lapsella todetaan koronavirusinfektio, hänet määrätään tartuntatautilain mukaiseen eristykseen ja hän on sen ajan pois koulusta tai päiväkodista.

Jos lapsi/nuori on yli 12-vuotias eikä ole saanut koronarokotetta, suositellaan hengitystieinfektiossa koronatestiä. Muuten noudatetaan samoja pääperiaatteita kuin alle 12-vuotiaiden kohdalla. Jos lapselta/nuorelta on otettu koronatesti, on aiheellista odottaa kotona testituloksen valmistumista, vaikka oireet loppuisivatkin seurannassa. Tällä hetkellä testiajan saa nopeasti ja myös tulos tulee yleensä viimeistään seuraavana päivänä näytteen ottamisesta.

Tartunnanjäljitys kouluissa

Samassa luokkahuoneessa oleskelua ei enää katsota koko ryhmän osalta automaattisesti altistukseksi. Nykyisin selvitetään suuren riskin altistuneet eli ne henkilöt, joiden kanssa koronavirustartunnan saanut henkilö (indeksi) on tosiasiallisesti ollut lähikontaktissa. Tällaisia tilanteita on usein esimerkiksi välitunnilla tai ruokalassa. Sen sijaan esimerkiksi liikuntatunneilla varotoimien avulla pystytään välttämään merkittäviltä altistustilanteilta.
 
Muita samassa tilassa oleskelleita ei ole esimerkiksi istumajärjestyksen vuoksi yleensä tarpeen katsoa altistuneiksi, mutta tapauskohtaisesti arvioidaan tilanne. Muille oppilaille voidaan tiedottaa mahdollisesta pienen tartuntariskin altistumistilanteesta ja kehottaa hakeutumaan koronatestiin, jos oireita ilmenee. Tartunnanjäljityksessä altistustilannetta arvioidaan tartuntatautiviranomaisten toimesta tapauskohtaisesti.

Tartunnanjäljitys varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatuksessa samassa tilassa oleskelua ei katsota enää koko ryhmän osalta automaattisesti altistukseksi. Näissä tilanteissa selvitetään varsinaisesti altistuneet eli ne henkilöt, joiden kanssa koronavirustartunnan saanut henkilö (indeksi) on tosiasiallisesti ollut lähikontaktissa.

Tosiasialliset lähikontaktit määrätään karanteeniin. Muut ovat pienin riskin altistuneita ja heitä/heidän huoltajiaan ohjeistetaan seuraamaan vointiaan/lapsen vointia ja jos lapselle tulee oireita, viemään hänet koronatestiin.  
 
Jos samassa koululuokassa/opetusryhmässä tai varhaiskasvatuksen ryhmässä todetaan useita koronatapauksia, voi tartuntataudeista vastaava lääkäri ohjeistaa eri tavalla.