Varhaiskasvatuspaikka toisessa kunnassa

Palvelupiste

 • Varhaiskasvatuksen palveluohjaus toimii Kauppatorin Monitorissa maanantaisin, tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin kello 9 - 15.30 ja keskiviikkoisin kello 9 - 12

Varhaiskasvatuksen yhteystiedot

Ilmoittautuminen päivähoitoon ja esiopetukseen

Asiakasneuvonta

puh. 02 262 5610
Varhaiskasvatuksen chat
arkisin 9.00–15.00 (keskiviikkoisin 9.00-12.00)

Maksuasiat

puh. 02 262 5609
arkisin ma-pe 9.00-12.00

Vaihde puh. 02 330 000
varhaiskasvatus@turku.fi
paivahoitomaksut@turku.fi

Postiosoite

Varhaiskasvatus
PL 355, 20101 Turku

Käyntiosoite

Aurakatu 8

 

Turun seudun sopimus varhaiskasvatuksen seudullisesta yhteistoiminnasta
Seuraavat kunnat ovat sopineet lasten päivähoidon seudullisesta yhteistyöstä:

 • Auran kunta
 • Kaarinan kaupunki
 • Liedon kunta
 • Loimaan kaupunki
 • Maskun kunta
 • Mynämäen kunta
 • Naantalin kaupunki
 • Nousiaisten kunta
 • Paimion kaupunki
 • Paraisten kaupunki
 • Raision kaupunki
 • Ruskon kunta
 • Salon kaupunki
 • Sauvon kunta
 • Turun kaupunki
 • Uusikaupunki
 • (sopimus vielä hyväksymättä)

Sopimuksen tarkoitus

Varhaiskasvatuksen järjestämisestä silloin, kun perhe muuttaa asuinpaikkaa sopimuskuntien välillä. Varhaiskasvatuksen tiettyjen erityispalvelujen järjestämisestä muussa kuin lapsen kotikunnassa.
Sopimuksen perustella lapsen päivähoito voidaan järjestää sopimukseen liittyneessä muussa kunnassa/kaupungissa kuin kotikunnassa/ -kaupungissa, jos perhe muuttaa sopimuskuntien välillä toimintavuoden aikana. Kunta ei kuitenkaan ole velvollinen myymään ulkokuntalaiselle palvelujaan tai ostamaan asukkailleen toisen kunnan palveluja. Päätös seutupaikan ostamisesta tehdään maksimissaan kulumassa olevan toimintavuoden loppuun asti.

Kunnan viranhaltija tekee varhaiskasvatuksen ostamisesta tai myymisestä päätöksen neuvoteltuaan asiasta toisen kunnan ja perheen kanssa. Päätöstä tehtäessä tarkastellaan seuraavia tekijöitä: varhais-kasvatuspaikkojen riittävyys oman kunnan asukkaille, taloudelliset vaikutukset ja mahdollisuus tuottaa itse ko. palvelu

1. Lapsen varhaiskasvatuspaikka säilyy edellisessä kotikunnassa
Perheen muuttaessa toiseen Turun kaupunkiseudun sellaiseen kuntaan, joka on tämän sopimuksen osapuoli, varhaiskasvatuspaikka voi säilyä entisessä kotikunnassa enintään toimin-tavuoden (1.8.–31.7.) loppuun.
Tällöin perhe tekee hakemuksen varhaiskasvatuspaikasta uuteen kotikuntaansa ja esittää halukkuutensa säilyttää lapsensa hoitopaikka vanhassa kotikunnassa enintään toimintavuoden loppuun saakka. Hakemus tulee toimittaa uuteen kotikuntaan välittömästi kun muuttoajankohta on tiedossa. Hakemuksen perusteella uusi kotikunta tekee päätöksen varhaiskasvatuspaikan mahdollisesta ostamisesta ja sopii asiasta vanhan kotikunnan kanssa.
Perheen tulee toimittaa voimassa olevat tulotiedot uuteen kotikuntaan, joka tekee asiakasmaksupäätöksen ja perii asiakasmaksun perheeltä.

2. Lapsi aloittaa uudessa kotikunnassa ennen kotikunnan muutosta
Perhe voi hakeutua tulevan kotikunnan tuottamaan kunnalliseen tai kunnan varhaiskasvatukseen jo toimintakauden alusta, vaikka perheen muutto uuteen kuntaan ajoittuisikin keskelle toimintakautta.
Tällöin perhe tekee hakemuksen varhaiskasvatukseen uuteen kotikuntaansa ja esittää halukkuutensa aloittaa lapsensa varhaiskasvatus uudessa kotikunnassa ennen muuttoa. Hakemus, josta näkyy muuttoajankohta, tulee toimittaa uuteen kotikuntaan hyvissä ajoin. Hakemuksen perusteella uusi kotikunta tekee päätöksen varhaiskasvatuspaikan mahdollisesta myymisestä ja sopii asiasta vanhan kotikunnan kanssa.
Perheen tulee ilmoittaa myös vanhalle kotikunnalleen, että aikovat hakea tulevan kotikuntansa varhaiskasvatuspaikkaa. Ilmoituksen voi tehdä toimittamalla kopion hakemuksesta kotikunnan varhaiskasvatuksen viranomaiselle.
Vanha kotikunta perii perheeltä asiakasmaksun muuttokuukauden loppuun saakka.

3. Varhaiskasvatuksen tiettyjen erityispalvelujen järjestämisestä muussa kuin lapsen kotikunnassa
Kunnat voivat ostaa myös toisen kunnan varhaiskasvatuksen erityispalveluita, kuten varhaiserityskasvatus, vuorohoitoa ja vieraskielistä varhaiskasvatusta enintään toimintavuodeksi kerrallaan silloin, kun myyvällä kunnalla on vapaita hoitopaikkoja.

Hoidon tarpeen jatkuessa seuraavana toimintavuotena voidaan tehdä uusi sopimus. Tällöin perhe tekee omaan kotikuntaansa hakemuksen varhaiskasvatukseen, josta käy ilmi erityispalvelujen tarve. Kunnan viranhaltija tekee mahdollisesta varhaiskasvatuspaikan ostamisesta päätöksen neuvoteltuaan asiasta toisen kunnan ja perheen kanssa.

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen

Varhaiskasvatuksen irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti. Kuntien välillä irtisanomisaika on yksi kuukausi. Tästä johtuen lapsen varhaiskasvatuksen tarpeen päättymisestä tulisi ilmoittaa kotikuntaan mahdollisimman pian kun viimeinen hoitopäivä on tiedossa.

Muutokset palvelun tarpeessa

Kaikista lapsen varhaiskasvatuksen tarpeen muutoksista tulee ilmoittaa kotikuntaan

Linkit kuntien varhaiskasvatuksen sivuille:

http://www.aura.fi/perhe-ja-hyvinvointi/varhaiskasvatus/
https://peda.net/aura/vje
http://www.kaarina.fi/perhe_ja_sosiaalipalvelut/Varhaiskasvatus/fi_FI/va...
http://www.lieto.fi/fi-FI/Paivahoito_ja_koulutus/Varhaiskasvatus
http://www.varhaiskasvatus.profiili.fi/etusivu/ Loimaa
http://www.masku.fi/varhaiskasvatus/
http://www.mynamaki.fi/varhaiskasvatus/
http://www.naantali.fi/opetus_ja_koulutus/varhaiskasvatus/fi_FI/paivahoito/
http://nousiainen.fi/index.php/opetus-ja-koulutus/varhaiskasvatus
http://www.paimio.fi/palvelut/opetus_ja_kasvatus/varhaiskasvatus
http://www.parainen.fi/web/tjanster/dagvard/fi_FI/dagvard_1/
http://www.raisio.fi/palvelut-a-o/opetus-ja-kasvatus/varhaiskasvatus/fi_...
https://www.rusko.fi/palvelutyyppi/opetus-ja-varhaiskasvatus
http://www.salo.fi/paivahoitojakoulutus/paivahoitojaesiopetus/
http://www.sauvo.fi/fi/palvelut/opetus/varhaiskasvatus/
https://www.turku.fi/paivahoito-ja-koulutus/paivahoito-ja-esiopetus