Viherverkkosuunnitelma

Turkuun laaditun Viherverkkosuunnitelman (2008) tehtävä on auttaa huomioimaan viheralueet ja niiden muodostama verkosto yleiskaavoja valmisteltaessa. Selvitys antaa kokonaiskuvan Turun viheralueiden ominaisluonteesta, vaalittavista arvoista ja kehittämistarpeista. Viherverkkosuunnitelmassa esitetään ehdotus Turun kattavaksi tavoitteelliseksi viherverkostoksi. Siinä annetaan myös suosituksia siitä, millaisin kaavamerkinnöin ja -määräyksin viheralueiden erilaiset arvot voidaan turvata yleiskaavassa.