Lukioon

Lukio-opinnot antavat vankan yleissivistyksen, joka luo hyvän pohjan korkeakouluopintoihin. Lukiossa voi suorittaa ylioppilastutkinnon lisäksi lukiodiplomeja taito- ja taideaineissa. Turussa lukion voi suorittaa englannin kielellä Turun normaalikoulun IB-lukiossa tai Turun kansainvälisessä koulussa tai lukion voi tehdä joustavasti Turun Iltalukiossa. Opiskelija voi valita opintojaksoja kaikista Turun lukioista. Kaikilla turkulaisilla lukioilla on paljon myös kansainvälistä toimintaa.

Valtakunnallisia lukioiden erityislinjoja Turussa ovat Kerttulin lukion urheilulinja ja ICT-linja, Turun klassillisen lukion ilmaisulinja, Puolalanmäen lukion musiikkilinja, Turun Suomalaisen Yhteiskoulun luonnontiedelinja, Turun Normaalikoulun IB-linja ja Turun Steinerkoulun lukio. Edellä mainituissa lukioissa opiskelijat voivat poiketa valtakunnallisesta tuntijaosta. Lisäksi Turussa toimii Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion merilinja.

Lukio-opintojen rakenne

Lukion voi suorittaa 2–4 vuodessa, mutta suurin osa opiskelijoista käy lukion kolmessa vuodessa. Lukuvuosi on jaettu viiteen periodiin. Lukiokoulutuksen oppimäärän laajuus on vähintään 150 opintopistettä ja opinnot jakaantuvat 
pakollisiin ja valtakunnallisiin valinnaisiin opintoihin. Lisäksi lukioissa on tarjolla koulukohtaisia opintojaksoja. Eri lukioiden koulukohtaisissa opetussuunnitelmissa on painotettu eri oppiaineita, jolloin näissä aineissa tarjottavien valinnaisten opintojaksojen määrä on tavanomaista suurempi. Suomi toisena kielenä, muiden uskontojen ja joidenkin kielten opetus on keskitetty tiettyihin lukioihin.

Valintaperusteet

Lukioon valitaan opiskelijat valtakunnallisen yhteishaun perusteella lukuaineiden keskiarvon osoittamassa järjestyksessä (poikkeuksina erityislinjat). Mikäli useammalla hakijalla on sama keskiarvo, valinnan ratkaisee 1. hakutoivejärjestys ja 2. keskiarvo, johon lasketaan edellä mainittujen arvosanojen lisäksi myös liikunnan, käsityön, kotitalouden, musiikin ja kuvataiteen arvosanat. Tämän jälkeen saman pistemäärän saaneet hakijat otetaan sattumanvaraisessa järjestyksessä eli arvotaan. Eri lukioiden alimmat keskiarvorajat vaihtelevat vuosittain lukioihin pyrkivien määrästä riippuen. Turussa lukioon hyväksyttävän opiskelijan lukuaineiden keskiarvon tulee olla 
vähintään 7,30.

Ylioppilastutkinto

Lukio tähtää ylioppilastutkinnon suorittamiseen. Ylioppilastutkinnossa on osallistuttava vähintään viiteen kokeeseen, joista kaikille yhteinen pakollinen on äidinkieli ja kirjallisuus -koe tai suomi toisena kielenä -koe (S2). Tämän lisäksi kokelaan on osallistuttava vähintään neljään muuhun kokeeseen. Yhden kokeista on oltava pitkän oppimäärän mukainen koe. 

Tutorit

Tutorit ohjaavat uusia lukiolaisia koulun tavoille ja tutustuttavat uuteen oppimisympäristöön. Tutorit myös järjestävät jokaisessa Turun lukiossa ohjelmaa ensimmäisen vuoden lukio-opiskelijoille. Lukion aloittaville pidetään lukuvuoden alussa esimerkiksi ryhmäytymispäivä, jonka tarkoituksena on mm. tutustua uusiin lukiokavereihin ja ryhmänohjaajiin. Kaikki tutorit ovat saaneet tehtäväänsä koulutuksen.

Turun kaupungin lukiot ja erityislinjat

Katedralskolan i Åbo, ruotsinkielinen päivälukio: yleislinja ja urheilulinja

Kerttulin lukio, suomenkielinen päivälukio: yleislinja, ICT-linja ja urheilulinja

Klassillinen lukio, suomenkielinen päivälukio: yleislinja, ilmaisulinja

Luostarivuoren Lyseon lukio, suomenkielinen päivälukio: yleislinja

Puolalanmäen lukio, suomenkielinen päivälukio: yleislinja, musiikkilinja

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio, suomenkielinen päivälukio: yleislinja, merilinja, luonnontiedelinja

Turun kansainvälisen koulun lukio, englanninkielinen päivälukio: IB-linja

Turun iltalukio: yleislinja, TUVA

Turun alueella lisäksi

Turun normaalikoulun lukio, päivälukio: suomenkielinen yleislinja, englanninkielinen IB-linja

Turun Steiner-koulun lukio

Asiasanat: