TUVA eli tutkintoon valmentava koulutus

TUVA eli tutkintoon valmistava koulutus on tarkoitettu peruskoulun käyneille nuorille, joilla ei vielä ole toisen asteen koulutusta tai eivät ole käyneet muuta yksivuotista nivelvaiheen koulutusta. TUVAn tavoitteena on antaa valmiudet siirtyä ammatilliseen perustutkintoon tai lukiokoulutukseen. TUVA koostuu yhdistyneistä perusopetuksen lisäopetuksesta (10-luokka), lukioon valmistavasta koulutuksesta (LUVA) ja ammatilliseen koulutukseen valmentavasta koulutuksesta (VALMA). Opetus on maksutonta.

Turussa TUVAa järjestää mm. Turun ammatti-instituutti ja Turun iltalukio. TUVAan voi hakea yhteishaussa. Huom! Sinulla on TUVA-koulutuksen suoritettuasi mahdollisuus saada 6 lisäpistettä yhteishakuun, jos peruskoulun päättymisestä on aikaa enemmän kuin yksi vuosi. Jos olet maahanmuuttaja, suomen kielen taitosi pitää olla riittävä suomenkieliseen koulutukseen.

Ammatillinen TUVA-koulutus

TUVA voi sisältää

  • opiskelu- ja urasuunnittelutaitoja.
  • perustaitojen vahvistamista.
  • ammatillisen koulutuksen opintoja ja niihin valmentautumista.
  • lukiokoulutuksen opintoja ja niihin valmentautumista.
  • arjen taitoja ja yhteiskunnallista osallisuutta.
  • työelämätaitoja ja työelämässä tapahtuvaa oppimista.
  • valinnaisia opintoja.

Opiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Koulutus kestää noin yhden 
toimintakauden.

Lisätietoja: Turun ammatti-instituutin TUVA-koulutus

Lukiopuolen TUVA-koulutus

Koulutus on tarkoitettu niille, jotka haluavat hakeutua lukio-opintojen pariin. Lukuvuoden aikana voi korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja ja parantaa valmiuksia suoriutua lukio-opinnoista. Lukuvuoden aikana voi myös suorittaa lukion opintojaksoja. Suoritetut lukion opinnot luetaan hyväksi varsinaisiin lukio-opintoihin siirryttäessä.

Lisätietoja: Turun iltalukion TUVA-koulutus