Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus

Puheenjohtaja

Jäsenet ja varajäsenet

Sihteeristö

Esityslistat ja pöytäkirjat

Tarkastettu pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen julkaistaan yleisessä tietoverkossa kokousta seuraavan viikon toisena arkipäivänä.

Kokoukset kevätkaudella 2018

 • 8.1. klo 16
 • 15.1. klo 16
 • 22.1. klo 16
 • 5.2. klo 14
 • 12.2. klo 14
 • 5.3. klo 16
 • 12.3. klo 14
 • 26.3. klo 16
 • 9.4. klo 14
 • 23.4. klo 16
 • 30.4. klo 11
 • 7.5. klo 16
 • 21.-22.5. (seminaari ja kokous)
 • 4.6. klo 14
 • 18.6. klo 16

Jaostot

Konsernijaosto

Kaupunkikehitysjaosto

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo kaupungin etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa.

Kaupunginhallituksessa on 14 jäsentä, joista jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee kaupunginhallituksen jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja johtaa kaupungin poliittista prosessia ja osallistuu kaupungin johtamiseen yhdessä virkamiesjohdon kanssa.

Kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimii  Lauri Kattelus (kok), 1. varapuheenjohtajana Jukka Vornanen (vihr) ja 2. varapuheenjohtajana Toni Eklund (sd). Esittelijänä toimii kaupunginjohtaja Minna Arve.