Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus

Puheenjohtaja

Jäsenet ja varajäsenet

Sihteeristö

Esityslistat ja pöytäkirjat

Tarkastettu pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen julkaistaan yleisessä tietoverkossa kokousta seuraavan viikon toisena arkipäivänä.

Kokoukset kevätkaudella 2019

 • 7.1. klo 16
 • 14.1. klo 16
 • 21.1. klo 16
 • 4.2. klo 14
 • 11.2. klo 14
 • 4.3. klo 16
 • 11.3. klo 14
 • 25.3. klo 16
 • 8.4. klo 14
 • 23.4. klo 16 (tiistai)
 • 29.4. klo 14
 • 6.5. klo 16
 • 14.5. klo 8
 • 27.5. klo 16
 • 3.6. klo 14
 • 10.6. klo 16
 • 20.6. klo 9 (torstai)

Jaostot

Konsernijaosto

Kaupunkikehitysjaosto

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo kaupungin etua ja, jollei laissa toisin säädetä tai hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa laajakantoisissa ja koko kaupunkia koskevissa asioissa.

Kaupunginhallituksessa on 14 jäsentä, joista jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee kaupunginhallituksen jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja johtaa kaupungin poliittista prosessia ja osallistuu kaupungin johtamiseen yhdessä virkamiesjohdon kanssa.

Kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimii Lauri Kattelus (kok), 1. varapuheenjohtajana Jukka Vornanen (vihr) ja 2. varapuheenjohtajana Toni Eklund (sd). Esittelijänä toimii kaupunginjohtaja Minna Arve.