Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus

Puheenjohtaja

Jäsenet ja varajäsenet

Sihteeristö

Esityslistat ja pöytäkirjat

Pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ovat nähtävillä myös Turku-Pisteessä (Puolalankatu 5) kokousta seuraavan viikon toisena arkipäivänä klo 9–15.

Kokoukset kevätkaudella 2017

 • 9.1. klo 16
 • 16.1. klo 14
 • 23.1. klo 14
 • 6.2. klo 16
 • 13.2. klo 14
 • 6.3. klo 14
 • 13.3. klo 16
 • 27.3. klo 16
 • 3.4. klo 14
 • 24.4. klo 14
 • 2.5. klo 16 (tiistai)
 • 08.5. klo 14
 • 22.–23.5. seminaari ja kokous
 • 5.6. klo 14
 • 19.6. klo 10

Konsernijaosto

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo kaupungin etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa.

Kaupunginhallituksessa on 13 jäsentä, joista jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee kaupunginhallituksen jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja johtaa kaupungin poliittista prosessia ja osallistuu kaupungin johtamiseen yhdessä virkamiesjohdon kanssa.

Kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimii Olli A. Manni (kok), 1. varapuheenjohtajana Toni Eklund (sd) ja 2. varapuheenjohtajana Elina Rantanen (vihr). Esittelijänä toimii kaupunginjohtaja Aleksi Randell.