Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuuston kokoukset

valtuuston-lahetykset.png

Kokousten videolähetykset

Kokousten esityslistat ja pöytäkirjat

Pöytäkirjat ovat nähtävillä myös Turku-Pisteessä (Puolalankatu 5) kokousta seuraavan viikon torstaina klo 9–15.

Osallistu keskusteluun Twitterissä tunnisteella #tkuvaltuusto

Kokoukset kevätkaudella 2017

 • 30.1. klo 18
 • 27.2. klo 18
 • 20.3. klo 18
 • 18.4. klo 18 (tiistai)
 • 15.5. klo 18
 • 29.5. klo 18
 • 12.6. klo 18

Valtuutetut

Kaupunginvaltuutetut

Valtuuston jäsenet valtuustoryhmittäin

Kaupunginvaltuuston ryhmät

Ylintä päätäntävaltaa kaupungin toiminnassa käyttää asukkaiden valitsema kaupunginvaltuusto. Valtuusto valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan neljän vuoden välein järjestettävillä vaaleilla.

Turun kaupunginvaltuustossa on kaudella 2013-2016 yhteensä 67 valtuutettua. Valtuutettujen määrä on kuntalaissa sidottu kaupungin asukaslukuun. Valtuutetut voivat työskentelyä varten muodostaa valtuustoryhmiä, joita Turun kaupunginvaltuustossa on yhteensä yhdeksän.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana toimii Seppo Lehtinen (sd), 1. varapuheenjohtajana Lauri Kattelus (kok), 2. varapuheenjohtajana Katri Sarlund (vihr) ja 3. varapuheenjohtajana Pirjo Rinne (vas). Sihteerinä toimii johtava kaupunginsihteeri Ari-Pekka Korhonen.

Kaupunginvaltuusto kokoontuu Kaupungintalolla (Aurakatu 2). Yleisö voi seurata valtuuston kokouksia yleisölehteriltä, suorina videolähetyksinä sekä kokouksen jälkeen julkaistavilta videotallenteilta. Twitterissä valtuustokeskustelua käydään tunnisteella #tkuvaltuusto.

Kaupunginvaltuuston tehtävät

Kuntalain mukaan valtuuston tehtävänä on:

 • päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista
 • päättää hallinnon järjestämisen perusteista
 • päättää talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista sekä hyväksyä talousarvio
 • päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista
 • päättää kunnan liikelaitoksille asetettavista toiminnallista ja taloudellisista tavoitteista
 • päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta
 • valita jäsenet kunnan toimielimiin
 • päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista
 • valita tilintarkastajat
 • hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta
 • päättää muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista

Kaupunginvaltuuston työjärjestys (pdf)