Raitiotie vai superbussi?

Turun raitiotien yleissuunnitelman tarkennus

Seuraavat vaiheet

Tavoitteena on päättää alkuvuonna 2019 Turun kaupunginvaltuustossa käynnistetäänkö toteutussuunnitteluvaihe joko raitiotien tai superbussin osalta. Vaiheeseen liittyvät mm. hanke-ja toteutussuunnitelmien sekä asemakaavojen muutosten laadinnat.
Aikaisimmillaan liikennöinti voisi alkaa vuonna 2026.

Raitiotien suunnitelmat ja selvitykset

Turun ja Raision kaupungit ovat selvittäneet mahdollisen raitiotie- tai superbussiratkaisun vaikutuksia ja edellytyksiä Turun seudulla. Kyseessä on kaupunkikehityshanke, jolla voidaan tukea kaupungin ja seudun kokonaisvaltaista kehittämistä.

Suunnittelun tavoitteena on tukea kaupungin kasvua ja kilpailukykyä, tuottaa kestävää kaupunkirakennetta, tuottaa sujuvaa ja houkuttelevaa joukkoliikennettä sekä lisätä asukkaiden viihtyisyyttä ja hyvinvointia. Suunnittelussa on tarkasteltu edellisten lisäksi mahdollisen investoinnin taloudellista kestävyyttä.

Vaihtoehdot vertailussa

Lisäselvityksissä on tutkittu tasavertaisina vaihtoehtoina raitiotietä ja ns. superbussia ja näitä on vertailtu runkobussijärjestelmään. Superbussin lähtökohtana on ollut ”suunnittele raideratkaisua, toteuta bussilla” -periaatteen mukaisesti, että superbussille toteutetaan täysin samat liikenteelliset ratkaisut kuin raitiotiellä. Superbussilla olisi samat etuudet ja pysäkit kuin raitioliikenteellä.

Linjausvaihtoehdot ovat raitiotielle ja superbussille samat. Kaikki linjausvaihtoehdot lähtevät Varissuolta. Linjan toisen pään päätepysäkille on neljä vaihtoehtoa: Raisio, Länsikeskus, Runosmäki ja Matkakeskus. Varikko sijaitsee sekä raitiotie-, että superbussimallissa Rieskalähteentiellä lukuun ottamatta Varissuo-Matkakeskus -raitiotielinjaa, jossa varikko sijaitsee Itäharjulla.

Vertailukuva havainnollistaa, miltä voisi näyttää tulevaisuuden Länsikeskukseen sijoitettu raitiotie tai superbussi:

Arvioidut vaikutukset

Raitiotie on arvioitu superbussiratkaisua paremmaksi kaupungin kilpailukyvyn, kasvun ja keskustan vetovoiman, kestävän kaupunkirakenteen, sujuvan liikennejärjestelmän ja houkuttelevan joukkoliikenteen sekä asukkaiden viihtyvyyden ja hyvinvoinnin osalta.

Talouden kannalta superbussi on käytetyillä oletuksilla, superbussin välityskyvyn riittäessä koko 30 vuoden tarkasteluaikavälin, kannattavampi investointi. Perusennustetta nopeammalla kasvulla Turun uusimman väestöennusteen mukaisesti kapasiteettitarve kasvaisi kuitenkin nopeammin, mikä parantaisi erityisesti raitiotien kannattavuutta. Runkobussi vastaa asetettuihin tavoitteisiin huonommin kuin raitiotie tai superbussi.

Linjausvaihtoehdoista yleisesti parhaiten asetettuihin tavoitteisiin vastaa Varissuo-Raisio. Kyseisellä linjauksella on eniten kaupunkikehitysmahdollisuuksia ja matkustajia. Talouden kannalta paras vaihtoehto on Varissuo-Runosmäki.

Tavoiteverkko.