Raitiotie

Raitiotien vaiheet

Selvitys pikaraitiotie Turun kaupunkiseudulla

 • Selvitys tehtiin vuonna 2002

Joukkoliikennejärjestelmien vertailu Turun seudun joukkoliikenne 2020

 • kaupunginvaltuusto 14.12.2009
 • pikaraitotien ja runkobussin vertailu
 • joukkoliikennejärjestelmäksi valittiin runkobussijärjestelmä
 • raskaimmin kuormitetuille linjoille toteutetaan pikaraitiotie, kun sille on rahoitukselliset ja kaavalliset edellytykset sekä valtionrahoitus ja muiden seudun kuntien osuus toteutuksesta on sovittu

Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035 

 • kaupunginvaltuusto 21.5.2012
 • maankäytön ja joukkoliikenteen yhteenkytketty kehitys
 • pikaraitiotielinjauksia tarkennettu ja laajennettu maankäytön kehittämisen perusteella

Turun raitiotien yleissuunnitelma

 • kaupunginvaltuusto 14.12.2015
 • raitiotiereitit ja pysäkit valitaan ohjeellisena noudatettaviksi
 • superbussit nousevat vaihtoehdoksi raitiotielle: raitiotie todetaan superbussia paremmaksi neljässä viidestä tavoitteesta, mutta superbussin taloudellinen kannattavuus on raitiotietä parempi
 • ei yksiselitteistä vastausta parhaasta joukkoliikennejärjestelmävaihtoehdosta, mistä johtuen päätetään laatia lisäselvityksiä raitiotien ja superbussin vertailuun sekä raitiotien ensimmäisen vaiheen määrittelyyn liittyen

Turun raitiotien yleissuunnitelman tarkennus (tekeillä)

 • raitiotie, superbussi vai runkobussi?
 • potentiaalisin 1. vaihe: Varissuo-Runosmäki vai Varissuo-Raisio
 • vaiheittain rakentamisen mahdollisuudet Varissuo-Matkakeskus tai Varissuo-Länsikeskus
 • tarkennettu kustannusarvio 1.vaiheelle

Raitiotie-projekti selvittää mahdollisen raitiotieratkaisun vaikutuksia ja edellytyksiä Turun seudulla. Kaupungin strategisena tavoitteena on eheää kaupunkirakennetta hyödyntämällä kehittää ympäristön kannalta kestävää liikennettä ja liikkumista. Raitiotie on kaupunkikehityshanke, jolla voidaan tukea pitkäjänteistä kehittämistä. Suunnittelun tavoitteena on tukea kaupungin kasvua ja kilpailukykyä, tuottaa kestävää kaupunkirakennetta, tuottaa sujuvaa ja houkuttelevaa joukkoliikennettä sekä lisätä asukkaiden viihtyisyyttä ja hyvinvointia. Suunnittelussa tarkastellaan mahdollisen investoinnin taloudellista kestävyyttä.

Turun raitiotien yleissuunnitelman sekä laadittavien lisäselvitysten tarkoituksena on antaa riittävät tiedot, jotta Turun kaupunginvaltuustossa voidaan päättää raitiotien toteuttamisesta. Mikäli lisäselvitysten jälkeen päätetään jatkaa raitiotien toteuttamiseen, käynnistetään päätösten mukaisesti toteutusprojekti. Tähän liittyvät mm. katusuunnitelmien ja asemakaavojen muutosten laadinnat sekä rakennussuunnittelu.

Raitiotien yleissuunnitelma

Turun raitiotielle on laadittu yleissuunnitelma 2013 - 2015.
Raitiotie arvioitiin yleissuunnitelmassa ns. superbussiratkaisua paremmaksi kaupungin kilpailukyvyn, kasvun ja keskustan vetovoiman, kestävän kaupunkirakenteen, sujuvan liikennejärjestelmän ja houkuttelevan joukkoliikenteen sekä asukkaiden viihtyvyyden ja hyvinvoinnin osalta. Sen sijaan taloudelliselta kannalta superbussi arvioitiin yleissuunnitelmassa raitiotietä paremmaksi alempien investointi- ja käyttökustannusten vuoksi.

Taloudellista kannattavuutta pystytään molempien vaihtoehtojen osalta oletettavasti parantamaan tarkentamalla ensimmäistä toteutusvaihetta sekä maankäytön voimakkaammalla kehittämisellä raitiotien varressa. Turun raitiotien yleissuunnitelma ei siis antanut vielä yksiselitteistä vastausta parhaasta joukkoliikennejärjestelmävaihtoehdosta, mistä johtuen suunnittelua jatketaan lisäselvityksillä vuosien 2016 - 2017 aikana. Superbussi on mukana valmistelussa kaikilla reittivaihtoehdoilla tasavertaisena hankevaihtoehtona raitiotien kanssa.

Yleissuunnitelman tarkennus käynnistyi työn määrittelyn ja kilpailutuksen jälkeen marraskuussa 2016.
Yleissuunnitelman tarkennuksen tarkoituksena on arvioida raitiotie- ja superbussivaihtoehtojen eroja ja paremmuutta, määritellä potentiaalisin ensimmäinen toteutusvaihe, parantaa toteutusvalmiutta (teknistä suunnittelutarkkuutta) sekä tarkentaa kustannusarvioita.

 

Raitiotien linjavaihtoehdot sinisellä

Yleissuunnitelman tarkennuksissa suunnitellaan ja vertaillaan sinisellä merkittyjä reittejä. Yleissuunnitelman tarkennuksissa tutkitaan raitiotien/superbussin ensimmäisen vaiheen länsipään päätepysäkin osalta neljää vaihtoehtoa: Runosmäki, Raisio, Länsikeskus ja Matkakeskus. Raitiotien/superbussin itäpää on kaikissa vaihtoehdoissa Varissuolla.

Raitiotien vaiheet

Selvitys pikaraitiotie Turun kaupunkiseudulla

 • Selvitys tehtiin vuonna 2002

Joukkoliikennejärjestelmien vertailu Turun seudun joukkoliikenne 2020

 • kaupunginvaltuusto 14.12.2009
 • pikaraitotien ja runkobussin vertailu
 • joukkoliikennejärjestelmäksi valittiin runkobussijärjestelmä
 • raskaimmin kuormitetuille linjoille toteutetaan pikaraitiotie, kun sille on rahoitukselliset ja kaavalliset edellytykset sekä valtionrahoitus ja muiden seudun kuntien osuus toteutuksesta on sovittu

Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035 

 • kaupunginvaltuusto 21.5.2012
 • maankäytön ja joukkoliikenteen yhteenkytketty kehitys
 • pikaraitiotielinjauksia tarkennettu ja laajennettu maankäytön kehittämisen perusteella

Turun raitiotien yleissuunnitelma

 • kaupunginvaltuusto 14.12.2015
 • raitiotiereitit ja pysäkit valitaan ohjeellisena noudatettaviksi
 • superbussit nousevat vaihtoehdoksi raitiotielle: raitiotie todetaan superbussia paremmaksi neljässä viidestä tavoitteesta, mutta superbussin taloudellinen kannattavuus on raitiotietä parempi
 • ei yksiselitteistä vastausta parhaasta joukkoliikennejärjestelmävaihtoehdosta, mistä johtuen päätetään laatia lisäselvityksiä raitiotien ja superbussin vertailuun sekä raitiotien ensimmäisen vaiheen määrittelyyn liittyen

Turun raitiotien yleissuunnitelman tarkennus (tekeillä)

 • raitiotie, superbussi vai runkobussi?
 • potentiaalisin 1. vaihe: Varissuo-Runosmäki vai Varissuo-Raisio
 • vaiheittain rakentamisen mahdollisuudet Varissuo-Matkakeskus tai Varissuo-Länsikeskus
 • tarkennettu kustannusarvio 1.vaiheelle