Raitiotie vai superbussi?

Turun raitiotien yleissuunnitelman tarkennus

Seuraavat vaiheet

Lausuntopyynnöt pyydetään täsmennettyjen laskelmien pohjalta. Tavoitteena on päättää syksyllä 2018 Turun kaupunginvaltuustossa käynnistetäänkö toteutusprojekti joko raitiotien tai superbussin osalta.
Toteutusprojektiin liittyvät mm. katusuunnitelmien ja asemakaavojen muutosten laadinnat sekä rakennussuunnittelu.
Aikaisimmillaan liikennöinti voisi alkaa noin vuonna 2025.

Raitiotien suunnitelmat ja selvitykset

Turun ja Raision kaupungit ovat selvittäneet mahdollisen raitiotie- tai superbussiratkaisun vaikutuksia ja edellytyksiä Turun seudulla. Kyseessä on kaupunkikehityshanke, jolla voidaan tukea kaupungin ja seudun kokonaisvaltaista kehittämistä.

Suunnittelun tavoitteena on tukea kaupungin kasvua ja kilpailukykyä, tuottaa kestävää kaupunkirakennetta, tuottaa sujuvaa ja houkuttelevaa joukkoliikennettä sekä lisätä asukkaiden viihtyisyyttä ja hyvinvointia. Suunnittelussa on tarkasteltu edellisten lisäksi mahdollisen investoinnin taloudellista kestävyyttä.

Vaihtoehdot vertailussa

Lisäselvityksissä on tutkittu tasavertaisina vaihtoehtoina raitiotietä ja ns. superbussia ja näitä on vertailtu runkobussijärjestelmään. Superbussin lähtökohtana on ollut ”suunnittele raideratkaisua, toteuta bussilla” -periaatteen mukaisesti, että superbussille toteutetaan täysin vastaavat järjestelyt ja tavoitteena on sama laatutaso kuin raitiotiellä. Superbussilla olisi samat etuudet ja pysäkit kuin raitioliikenteellä.

Linjausvaihtoehdot ovat raitiotielle ja superbussille samat. Kaikki linjausvaihtoehdot lähtevät Varissuolta. Linjan toisen pään päätepysäkille on neljä vaihtoehtoa: Raisio, Länsikeskus, Runosmäki ja Matkakeskus. Varikko sijaitsee sekä raitiotie-, että superbussimallissa Rieskalähteentiellä lukuun ottamatta Varissuo-Matkakeskus -raitiotielinjaa, jossa varikko sijaitsee Itäharjulla.

Vertailukuva havainnollistaa, miltä voisi näyttää tulevaisuuden Länsikeskukseen sijoitettu raitiotie tai superbussi:

Superbussi on taloudellisempi, raitiotie tunnetaan paremmin

Raitiotie on arvioitu superbussiratkaisua paremmaksi kaupungin kilpailukyvyn, kasvun ja keskustan vetovoiman, kestävän kaupunkirakenteen, sujuvan liikennejärjestelmän ja houkuttelevan joukkoliikenteen sekä asukkaiden viihtyvyyden ja hyvinvoinnin osalta.

Talouden kannalta superbussi on selkeästi kannattavampi investointi. Runkobussi vastaa asetettuihin tavoitteisiin huonommin kuin raitiotie tai superbussi.

Linjausvaihtoehdoista yleisesti parhaiten asetettuihin tavoitteisiin vastaa Varissuo-Raisio. Kyseisellä linjauksella on eniten kaupunkikehitysmahdollisuuksia ja matkustajia. Talouden kannalta paras vaihtoehto on Varissuo-Runosmäki.

Raitiotien ja superbussin osalta tutkittuja reittejä.