Kungörelser

En kungörelse är ett officiellt förfarande som avser att ge information till kommuninvånarna, i synnerhet till de människor vars liv ifrågavarande information kan påverka. Åbo stads kungörelser publiceras på stadens webbplats.

Kungörelserna finns också på stadens officiella anslagstavla i samband med Åboservicen på adressen Puolalagatan 5.

Kungörelserna sätts upp på anslagstavlan där de ska kvarstå i minst 14 dagar eller till dess att den i kungörelserna meddelade tiden för sammanträde eller förrättning gått ut.