Kuulutukset

HUOM! Järjestelmäpäivityksestä johtuen 7.6.2018 alkaen julkaistut kuulutukset löytyvät omalta sivultaan. Tätä ennen julkaistut kuulutukset löytyvät alta.

Kuulutus on virallinen menettely tiedon antamiseksi kuntalaisille, erityisesti niille ihmisille, joiden elämään kyseinen tieto saattaa vaikuttaa.

Kaupungin viralliset kuulutukset julkaistaan tällä sivulla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Ilmoitukset julkaistaan lisäksi lainsäädännön erikseen niin edellyttäessä kaupungin virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Puolalankatu 5.

Tiedot luottamuselinten kokousajankohdista sekä kokousten pöytäkirjojen pitämisestä yleisesti nähtävillä julkaistaan kunkin luottamuselimen sivuilla

Toteutus: Surfing Waves