Linnanfältti - Turun Moderni Puukaupunki

Lisätietoja

Turun Linnanfältin alueelle ideoitu uusi puinen asuinalue on yksi Suomen hallituksen hyväksymän puu-rakentamisen edistämisohjelman 2004–2010 valtakunnallinen pilottikohde. Tavoitteena on luoda Turun linnan kupeeseen puurakentamisen avulla laadukas historialliseen keskustamiljööseen sopiva ja asukkaiden toiveisiin vastaava asuinalue.

Linnanfältti hankkeena

  • Linnafältti on yksi Moderni puukaupunki -hankkeen valtakunnallisista kärkihankkeista.
  • Turun kaupunki ja Finnlines Oyj tarjosivat vuonna 2004 Linnanfälttiä omistamine alueineen Valtion puurakentamisen edistämisohjelman 2004-2010 valtakunnalliseksi pilot -hankkeeksi
  • Kaupunginvaltuuston neuvottelemaan ryhmien väliseen hallitussopimukseen 2004-2008 Linnanfältti on kirjattu yhdeksi toteutettavista kohteista.
  • Alueen kokonaissuunnitelmasta valmistui vuonna 2005 kolme korkeatasoista diplomityötä, yksi kustakin Suomen arkkitehtikoulusta. Diplomitöitä on hyödynnetty alueen asemakaavaluonnoksen laatimisessa. Luonnos hyväksyttiin ympäristö- ja kaavoituslautakunnassa 13.2.2007.
  • Moderni puukaupunki -hankkeen teemaan liittyen alueella järjestettiin tontinvarauskilpailu vuonna 2008.
  • Turun kaupungin Kiinteistöliikelaitos tilasi keväällä 2009 neljältä Turun seudun taiteilijalta idealuonnoksia Turun Linnanfältin alueelle toteutettavaa julkista ympäristötaidetta varten.
  • Linnanfältin asemakaava tuli voimaan 15.2.2014.
  • Alueen uudisrakentaminen on alkanut syksyllä 2017
  • Alueen arvioidaan olevan valmiiksti rakentunut 2020-luvun alkuvuosina.

Lisätietoja