Arkkitehtuurikilpailu

Linnanniemi

Historiallisesti ja kulttuurillisesti merkittävä Linnanniemi on tulevaisuudessa ympärivuotisen kaupunkikulttuurin keskus, jossa voi kokea samanaikaisesti historian, meren ja maailman kauneimman saariston.

Lisätietoa Linnanniemen alueen kehittämisestä

Historian ja tulevaisuuden museon kaavoitus

Kysy lisää

Joanna Kurth, hankepäällikkö
Historian ja tulevaisuuden museo -hanke
Turun kaupunki, museopalvelut
p. 050 371 0259, joanna.kurth@turku.fi

Turun kaupunki järjestää kansainvälisen avoimen arkkitehtuurikilpailun Historian ja tulevaisuuden museon uudisrakennuksen suunnittelusta vuoden 2023 aikana. 

Turun kaupunginhallitus on kokouksessaan 5.6.2023 päättänyt Historian ja tulevaisuuden museon arkkitehtuurikilpailun käynnistämisestä. Kansainvälinen arkkitehtuurikilpailu alkaa 4.9.2023, ja kilpailuaika jatkuu 16.1.2024 asti. Arkkitehtuurikilpailun tulokset julkistetaan keväällä 2024. Kilpailu järjestetään yhdessä Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:n kanssa. 

Kilpailuohjelma julkaistaan tällä sivulla kilpailun avautuessa.

Museo tulee sijoittumaan Linnanniemelle Turun linnan läheisyyteen, Aurajoen rantaan osaksi merellistä ympäristöä. Kilpailun tavoitteena on saada museon toteuttamiselle arkkitehtonisesti korkeatasoinen rakennus, jossa esteettiset, toiminnalliset ja teknis-taloudelliset ratkaisut sekä kestävän kehityksen tavoitteet on ratkaistu tasapainoisesti ja sijaintipaikan historiaa ja ympäristöä huomioiden. Laajuudeltaan noin 7 000 m² museorakennus tullaan toteuttamaan allianssihankkeena. Tavoitteena on museorakennuksen valmistuminen vuoden 2029 aikana.

Tervetuloa mukaan suunnittelemaan tulevaisuuden Turkua! 

Historian ja tulevaisuuden museon sijainti Linnanniemen alueella. Kuva: After Party ja SHY.

Turkulaisten olohuone ja vetovoimainen matkailukohde

Suomen vanhin kaupunki Turku viettää 800-vuotisjuhliaan vuonna 2029. Osana juhlavuotta toteutettava uusi museo tulee kertomaan kaupungin ja kaupunkilaisten tarinoita sekä antamaan työkaluja matkalla kohti kestävää tulevaisuutta.

Historian ja tulevaisuuden museo yhdistää uusimman teknologian historian tarinoiden ja tulevaisuuden mahdollisuuksien pohtimiseen. Museo on paitsi oppimisen ja kokemisen paikka, myös yhteisöllinen ja innostava tila sekä kulttuurinen maamerkki alueelle. Museon suunnittelua ja tulevaa toimintaa ohjaavina periaatteina ovat monikanavaisuus, moniäänisyys, moninaisuus, ekologisuus, elinvoimaisuus ja vaikuttavuus.

Kehittyvä Linnanniemi ja historiallisesti arvokas Turun linna ovat uuden museon innostavan sijaintipaikan määritteleviä tekijöitä. Nykyisin satamaliikenteen alueena toimivaa Linnanniemeä tullaan lähivuosien aikana kehittämään voimakkaasti ja alueelle tulee rakentumaan asuntoja, liiketiloja ja julkista tilaa. Alueesta tulee Turun ensimmäinen taidekaupunginosa. Historian ja tulevaisuuden museo tulee olemaan ensimmäinen alueelle valmistuva uudisrakennus.

Tuleva museo sijoittuu Linnanniemen kärkeen, nykyisen matkustajaterminaalin läheisyydessä. Taustalla Turun linna ja Aurajoen suu. Valokuva: Heikki Räisänen / TMK.