Linnanniemi

Uudistuva Linnanniemi

Turun linna, Forum Marinum, Turun Satama ja alueen muut toimijat toivottavat tervetulleeksi Linnanniemen alueelle jo nyt.

Turun linnan ja satama-alueen ympäristö tulee kokemaan suuria uudistuksia tulevien vuosikymmenien aikana. Historiallisesti ja kulttuurillisesti merkittävä Linnanniemi on tulevaisuudessa ympärivuotisen kaupunkikulttuurin keskus, jossa voi kokea samanaikaisesti historian, meren ja maailman kauneimman saariston. Alueelle houkuttelevat tuolloin paitsi alueen keskiaikainen maamerkki Turun linna, myös monipuoliset palvelut, rantaan asti ulottuvat ulkoilualueet, erilaiset merelliset toiminnot sekä vuonna 2029 avautuva Historian ja tulevaisuuden museo.

Lähemmäs merta

Linnanniemi sijaitsee ainutlaatuisella paikalla kaupunkikeskustan, historian, joen ja meren kohtauspisteessä. Vaikka satama on tärkeä osa historiallista Turkua, koko niemenkärjen peittävä satama-alue on kuitenkin myös erottanut kaupunkikeskustan ja saariston toisistaan.

Parhaillaan käynnissä olevassa Ferry Terminal Turku -hankkeessa kaavoitetaan uutta laivayhtiöiden yhteistä laivaterminaalia, jonka on määrä toteutua vuoteen 2026 mennessä. Laivaterminaalien uudelleenjärjestelyjen seurauksena merta ja kaupunkia yhdistävä Turun linnan ympäristön ja Aurajokisuun länsirannan maa-alue vapautuu uudenlaiselle kaupunkikehitykselle.

Kehittämisen suunta laajasta ideakilpailusta

Alueen uudistamiselle haettiin kehittämisvaihtoehtoja vuonna 2020 järjestetyllä kansainvälisellä ideakilpailulla. Linnanniemen kansainvälisen ideakilpailun tarkoituksena oli löytää alueelle kattava kokonaisidea sekä monipuolisia kehittämisvaihtoehtoja uuden asemakaavoituksen pohjaksi. Kilpailun voitti liettualais-suomalainen ryhmä kilpailuehdotuksellaan ”Kolme palaa”. Ideakilpailun pohjalta kaavaehdotuksen aineistoihin on laadittu Linnanniemen ja satamakaupungin yleissuunnitelma (pdf).

Linnanniemen alue rakentuu vaiheittain ja suunnittelussa varmistetaan myös tilapäiset käytöt, jotka vahvistavat alueen vetovoimaa kehityksen eri vaiheissa. Alueen ensimmäiset uudisrakennukset tulevat olemaan vuonna 2027 avautuva yhteisterminaali ja vuonna 2029, Turun täyttäessä 800 vuotta, valmistuva Historian ja tulevaisuuden museo. Museon on tavoitteena avata ovensa kävijöille vuonna 2030.
 

   

  Kaavoitus ja alueen kehittäminen

  • Linnanniemen asemakaavanmuutos
   Asemakaavanmuuotoksen tavoitteet on hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 27.9.2021. Parhaillaan tehdään arviointia kaavavalmisteluun vaikuttavan ratalinjauksen eri vaihtoehdoista. Kaavaehdotus on tarkoitus tuoda päätöksentekoon syksyllä 2023.
  • Yhteisterminaalin kaavoitus
  • Historian ja tulevaisuuden museon kaavoitus
  • Esiselvitys sataman junaradan asemapaikan siirtämisestä
   Linnanniemen ideakilpailun voittajaryhmä tutkii syksyn 2021 aikana mahdollisia vaihtoehtoja satamaraiteen asemapaikan uudelleensijoittamiselle ja tekee samalla eri vaihtoehdoista vaikutusarviointeja.
  • Linnanniemen kehittämisohjelma
   Kehittämisohjelmalla pyritään varmistamaan koko alueen kehittämisen oikea-aikaisuus sekä kaupungin strategisten tavoitteiden toteutuminen alueen hankkeissa.
  • Linnanniemen taideohjelma
   Taideohjelmalla tuetaan tavoitetta kulttuurin ja julkiseen taiteen vahvasta läsnäolosta Linnanniemen alueella. Taide sisällytetään myös tulevaan Linnanpuiston maisema-arkkitehtuurikilpailuun, joka järjestetään Linnanniemen ideakilpailun tuomariston suosituksesta. Linnanniemestä tulee Turun ensimmäinen taidekaupunginosa ja Turun julkisen taiteen ohjelman (pdf) mukainen pilottikohde.
  • Historian ja tulevaisuuden museon arkkitehtuurikilpailu
   Turun kaupunki järjestää kansainvälisen avoimen arkkitehtuurikilpailun Historian ja tulevaisuuden museon uudisrakennuksen suunnittelusta vuoden 2023 aikana.