Kaupunkistrategia Turku 2029

Visio

Suomen Turku on kiinnostava ja rohkeasti uudistuva eurooppalainen yliopisto- ja kulttuurikaupunki, jossa on hyvä elää ja onnistua yhdessä.

Toimintalupaukset

Tärkeiksi koettujen arvojen pohjalta olemme laatineet toimintalupaukset kolmesta teemasta:

 • Asukas- ja asiakaslähtöisyys
 • Vastuullisuus ja suvaitsevaisuus
 • Uudistuminen ja yhteistyö

Strategian päämääriä

 • Alueellisen eriytymisen ja syrjäytymisen ehkäisy.
 • Turun palvelut ovat asiakaslähtöisiä ja kattavasti saatavilla sähköisesti.
 • Kaupunkikulttuuri ja tapahtumatarjonta on vireää ympäri vuoden.
 • Turku on Suomen paras opiskelijakaupunki.
 • Kaupungin elinkeinorakenne on monipuolinen ja työllisyystilanne hyvä.
 • Turun liikenneratkaisut ovat sujuvia ja vähäpäästöisiä.
 • Turusta pääsee tunnissa junalla Helsinkiin.
 • Turun talous on tasapainossa.
 • Turku on hiilineutraali vuonna 2029.

Turku 2029 -animaatio

Pohjoisen Itämeren kiinnostavin kaupunki

Suomen Turku täyttää vuonna 2029 kunniakkaat 800 vuotta. Merkkivuosi on valittu myös kaupungin tulevaisuuden tarkastelun kiintopisteeksi. Juhlat on päätetty pitää aiempaa paremmin johdetussa, osallistuvassa ja taloudeltaan terveessä kaupungissa.

Turulle on tehty laajassa yhteistyössä vuoteen 2029 ulottuva kaupunkistrategia, joka hyväksyttiin Turun kaupunginvaltuustossa 23.6.2014. Kaupunkistrategian päivitetty versio hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 16.4.2018.

Kaupunkistrategia

Kaupunkistrategia on vision kaltainen dokumentti, joka vastaa kysymyksiin:

 • Miltä kaupunki näyttää vuonna 2029?
 • Mitä keskeisiä päämääriä kaupunki toiminnalleen asettaa?
 • Mihin periaatteisiin kaupungin henkilöstö sekä luottamushenkilöt lupaavat toiminnassaan sitoutua?

Turun kaupunkistrategia (16.4.2018)

Strategiset ohjelmat

Kaupunkistrategiaa täydentää kaksi strategista ohjelmaa:

 • Hyvinvointi ja aktiivisuus
 • Kilpailukyky ja kestävä kasvu

> Strategiset ohjelmat (7.5.2018)

Ohjelmat täsmentävät strategisia tavoitteita ja kertovat miten niihin päästään. Lisäksi valittujen kärkihankkeiden kautta panostetaan strategian ja kaupungin toimintamalliuudistuksen kannalta kaikkein keskeisimpien tavoitteiden toteuttamiseen.

> Kärkihankkeet

Seuranta ja arviointi

Kaupunkistrategian tavoitteiden toteutumista seurataan kaupungin kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin kehittymistä kuvaavilla indikaattoreilla.

> Kaupunkistrategian seuranta ja arviointi

Hyvinvointi ja aktiivisuus -ohjelman mukaista toimintaa voi seurata Turku tekee hyvää -sivuilla ja Kilpailukyky ja kestävä kasvu -ohjelmaan liittyvää tekemistä ja kehittämistyötä sivuilla Turku tekee uutta.

Asiasanat: