Palvelupolkujen jatkokehitys

Palvelupolkujen jatkokehitys on alkanut keväällä 2022 ja se jatkuu vuoden 2022 loppuun.

Jatkokehityksessä mm.:

  • tutkitaan syvällisemmin, miten Suomi.fi-palvelutietovarannosta eli PTV:stä haettavia palvelutietoja on järkevä näyttää kunnan verkkopalveluissa (lisätään mm. mahdollisuus saada tietoa siitä, mihin lakiin esitelty palvelu perustuu),
  • hiotaan designia niin, että se on entistä selkeämpää ja saavutettavampaa, ja se ohjaa käyttäjää vielä paremmin intuitiiviseen palvelupoluilla kulkemiseen ja
  • tutkitaan, miten PTV:ssä käytettäviä termejä olisi järkevä muokata, jotta ne toimivat kunnan verkkopalvelussa.