Kaupungin keskustan kehittäminen on yksi Turun kärkihankkeista. Sen tavoitteisiin kuuluu laatia kunnianhimoinen visio keskustan elinvoiman ja vetovoiman vahvistamiseksi sekä konkreettinen näkemys toimenpiteistä ja vaiheista, joilla vision mukainen tila keskustan kehittämisessä saavutetaan. Visioryhmä on laatinut oman ehdotuksensa toimenpiteistä.

100 toimenpidettä

1. Rakennetaan Vanhasta Kaupungista vetovoimainen brändi.
2. Järjestetään historiallisen Turun opastuksia.
3. Kyltitetään Vanha Kaupunki kuntoon.
4. Hyödynnetään lisätyn todellisuuden teknologiaa historiallisen Turun tarinallistamisessa.
5. Tuodaan boutique-hotelli vanhaan kaupunkiin.
6. Luodaan Tuomiokirkkotorille edellytykset kesäravintolatoiminnalle.
7. Liitetään Käsityöläismuseo osaksi Vanhaa Kaupunkia Vartiovuoren kautta.
8. Tuodaan kahvila- ja ravintolatoimintaa, gallerioita ja luovan työn co-working tiloja Vanhan Suurtorin virastojen tilalle.
9. Rakennetaan Vanhan Kaupungin vierailijoille parkkitilaa Uudenmaankadun kulmaan.
10. Toteutetaan määräaikainen kokeilu yksityisautoilun läpiajokiellosta Uudenmaankadulla Vanhan Suurtorin kohdalla.
11. Tuodaan kulttuuri ulos nykyisistä museo- ym. kulttuurirakennuksista.
12. Profiloidaan    yliopistot    kaupungin    dynamoksi.
13. Profiloidaan    Tuomiokirkon    taustan    alueesta    omaleimainen liiketoiminnan keskittymä yhteistyössä yliopistojen kanssa.
14. Rakennetaan pysyvät fasiliteetit tapahtumien järjestämiselle (esim. esiintymislava) kauppatorille.
15. Luodaan pimeän ajan valofestivaali kauppatorin ympäristöön.
16. Hyödynnetään tyhjät/vanhat toimistotalot edullisina kohtaamisalustoina ja työtiloina yrittäjille, opiskelijoille ja taiteilijoille.
17. Rakennetaan luovan työn helminauha Logomolta keskustan kautta yliopistokampukselle.
18. Tehdään toreista entistä ympärivuotisempia katoksin ja paviljongein.
19. Muutetaan osa kauppatorista tapahtumapuistoksi (vrt. Kungsträgården).
20. Rakennetaan kauppatorille talvikaudeksi luistinrata.
21. Huolehditaan torikaupan jatkuvuudesta.
22. Lisätään kauppatorin viihtyisyyttä viherrakentamisella ja vesielementillä.
23. Lisätään penkkejä kauppatorille.
24. Luodaan ydinkeskustaan vetovoimatekijöitä lapsiperheille: leikkipaikkoja, lapsiperheille suunnattujen kauppojen keskittämistä samoihin tiloihin, ym.
25. Rakennetaan Kirjasto-aukiolle lasten leikkipaikka (esim. karuselli).
26. Lisätään puistojen toiminnallisuutta.
27. Lasketaan ajonopeuksia ydinkeskustassa ja asuntokaduilla.
28. Rauhoitetaan kulttuurirakennusten edustat autoliikenteeltä.
29. Lisätään joukkoliikennekaistoja.
30. Asetetaan jalankulkijat ensisijaiseen asemaan ydinkeskustan liikenteessä.
31. Selkiytetään joukkoliikenteen reittejä ydinkeskustassa.
32. Vähennetään katupysäköintiä.
33. Liitetään saaristo tiiviimmin ydinkeskustaan esim. vesiliikennettä edistämällä.
34. Rakennetaan kaupunkihiekkaranta jokivarteen.
35. Vahvistetaan jokirannan ja kauppatorin liitosta Aurakadun kohdalta Blankon puolen jalkakäytävää leventämällä ja autokaistoja vähentämällä.
36. Rakennetaan viherkäytävä Aurajoelta Puolalanpuistoon.
37. Rakennetaan edullinen, vartioitu talvipysäköintialue kesäautoille, asuntoautoille, asuntovaunuille ja pienille veneille.
38. Tarjotaan autottomille turisteille parempia kulkuyhteyksiä ja palveluita (minijuna, riksoja, kaupunkipyöriä, joissa vetolaatikko lapsille, ”Lontoon-bussi” tms.) sekä opastuksia esim. Turun linnalle, satamaan, Luostarinmäelle, Ruissaloon jne.
39. Edistetään tapahtumien järjestämistä keskustassa ja jokirannassa kaupungin lupakäytäntöjä helpottamalla.
40. Mahdollistetaan kaupungin tilojen käyttö pop up -tyyppiseen toimintaan.
41. Tuetaan monikäyttötilojen remontointia.
42. Annetaan rakennusvalvonnalle prioriteetti käsitellä keskustan rakennusluvat alle kuukaudessa.
43. Järjestetään Kaupunkifestivaali – hyvin järjestetty ja tuotettu vapaan taidekentän (sirkus, tanssi, jazz, nukketeatteri, ruoka…) tapahtuma.
44. Synnytetään uusia kulttuuritiloja ydinkeskustaan.
45. Avataan konserttitalo Puutorin ja Aninkaisten alueelle.
46. Rajoitetaan läpiajoliikennettä ydinkeskustan kaduilla.
47. Tuodaan julkisen puolen työpaikkoja takaisin keskustaan.
48. Houkutellaan kansainvälisiä sijoittajia ja toimijoita keskustaan.
49. Nostetaan puistot entistä keskeisemmäksi kaupunkilaisten viihtyvyystekijäksi ja matkailulliseksi vetovoimatekijäksi.
50. Parannetaan Urheilupuiston ympärivuotisuutta.
51. Rakennetaan Puolalanpuistoon veistosbiennaali.
52. Tehdään Kakolanmäelle lasten ihmepuisto.
53. Lanseerataan taskupuistojen verkosto.
54. Rakennetaan Urheilupuiston ja Vartiovuorenmäen väliin kevyenliikenteen silta Neitsytpolun yli.
55. Yhdistetään Samppalinnan puisto ja Urheilupuisto Aurajoen rantaan keskustan lenkkeilyreitistöksi
56. Yhdistetään Urheilupuisto ja Samppalinnanmäki sillalla tai vastaavalla yhdeksi Kulttuurikuntoilunkeskuspuistoksi.
57. Laajennetaan Barkerin puisto Aurajoen rantaan saakka.
58. Lisätään kaupunkivihreää määrätietoisesti koko keskustan alueella: kadunvarsipuurivit, palokujannepuut, aukioiden ja torien puusto jne.
59. Kehitetään kaupungintalon puistikko Fortuna-toriksi.
60. Katetaan ratapiha asuinrakennuskäyttöön. – sinne (Helsingin) Teurastamonalueen kaltainen paikka, jossa ravintoloita ja mahdollisuus yhteisölliseen piha-alueen hyödyntämiseen:
Kaupunkipiknik, kaupunkigrillausta, puutarhaa yms.
61. Hyödynnetään uusien rakennusten kattotilat esim. aurinkoenergia, kattopuutarhat tms.
62. Rakennetaan pyöräteitä siten, että kauppatori ja muut keskeiset kohteet on helposti saavutettavissa.
63. Yhdistetään nykykeskustan reunoille kehittyvät alueet keskustaan laadukkailla pyöräily-yhteyksillä.
64. Tehdään keskeisistä kevyen liikenteen reiteistä sujuvia ja miellyttäviä.
65. Tuetaan talvipyöräilyä.
66. Rakennetaan Arkkipiispan tontin ja Aurajoen väliin kävelytie.
67. Jatketaan Aurajokirannan reitistöä Halisten suuntaan molemmin puolin rantaa.
68. Siirretään Itäisen Rantakadun kevyt liikenne pysäköintipaikkojen päälle ja pyhitetään Aurajoen ranta-alue jalankululle.
69. Tehdään Sataman ja Puistokadun välisestä raideyhteydestä ”Turku baana” kevyelle liikenteelle.
70. Rakennetaan Logomosta sujuva ja viihtyisä jalankulun ja pyöräilyn kulkuyhteys keskustaan.
71. Piispankatu sykkimään.
72. Kaikkien kaupunkilaisten talvikaupunkifestivaali.
73. Synkronoidaan keskustan kauppojen aukioloajat.
74. Ydinkeskustasta modernin kivijalkakaupan keskus.
75. Tuotetaan kaikki valaistus aurinkosähköllä.
76. Annetaan yrityksille lupa käyttää katutilaa (esim. kukkamyynti kävelykadulla) ja kaunistaa omien liikkeidensä edustat.
77. Tuodaan koulujen tapahtumia keskustaan.
78. Käytetään keskustan katutilaa väliaikaisena pelialustana tapahtumissa (esim. kävelykadun Turku-turnaus)
79. Tuodaan teatterien ensi-iltojen ja Logomon tapahtumien promootiotilaisuudet keskustaan.
80. Järjestetään Ruisrockin aamutapahtumat kauppatorilla.
81. Rakennetaan houkuttelevia pääsiäisen ajan matkailupaketteja (Turku/kirkko/matkailuelämykset).
82. Järjestetään kirpputori Kauppahallinkujalla viikonloppuisin.
83. Rakennetaan ”limited service business –hotelli” Turkuun.
84. Lisätään merihenkisten tapahtumien, palveluiden ja tuotteiden tarjontaa.
85. Tuodaan verkkokaupan showroomeja ja tapahtumia keskustaan.
86. Keskusta auki 24/7.
87. Lisätään harrastusmahdollisuuksia keskustassa.
88. Järjestetään vesibussiyhteys Hirvensalosta keskustaan.
89. Vahvistetaan kauppatorin iltakäyttöä.
90. Lisätään lyhytaikaisia myyntipaikkoja esim. puistoihin, jokirantaan.
91. Tuetaan keskustan erikoisliikkeiden yhteismarkkinointia.
92. Tehdään englanninkieliset opasteet.
93. Järjestetään kaupunkilaisten yhteinen siivouspäivä.
94. Edistetään ideoiden jakamista eri tavoin.
95. Tuodaan vesi näkyväksi osaksi katukuvaa myös muualla kuin jokirannassa.
96. Rakennetaan saaristoristeilysatama.
97. Lisätään vesibussi/vesitaksitoimintaa Aurajoessa.
98. Rakennetaan lisää yleisiä wc-tiloja jokirantaan.
99. Järjestetään pieniä taidetempauksia jokirannassa.
100. Tuodaan tapahtumia näkyviin keskustan kaupunkikuvaan. Esim. urheilufinaaleja tai konsertteja kirjaston seinään heijastettuna.

Keskustavision esittely (pdf)

Asiasanat: