Kungörelser

En kungörelse är ett officiellt förfarande som avser att ge information till kommuninvånarna, i synnerhet till de människor vars liv informationen i fråga kan påverka.

Åbo stads kungörelser offentliggörs på den här sidan, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.

Tillkännagivanden offentliggörs därtill på stadens officiella anslagstavla när lagstiftningen särskilt så förutsätter, adressen är Puolalagatan 5.

Information om tidpunkterna för förtroendeorganens sammanträden och framläggande av protokoll finns på varje organs webbplats.

Lediga tjänster utlyses i Kommunrekry