Kuulutukset

Kuulutus on virallinen menettely tiedon antamiseksi kuntalaisille, erityisesti niille ihmisille, joiden elämään kyseinen tieto saattaa vaikuttaa.

Kaupungin viralliset kuulutukset julkaistaan tällä sivulla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Ilmoitukset julkaistaan lisäksi lainsäädännön erikseen niin edellyttäessä kaupungin virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Puolalankatu 5.

Tiedot luottamuselinten kokousajankohdista sekä kokousten pöytäkirjojen pitämisestä yleisesti nähtävillä julkaistaan kunkin luottamuselimen sivuilla.

Avoimet virat kuulutetaan Kuntarekryssä