Information om Åbo

Åbo med omnejd är ett starkt tillväxtcentrum i Östersjöområdet. Den mångsidiga näringsstrukturen, de dynamiska företagen, det högklassiga utbildnings-, kultur- och serviceutbudet samt den vackra skärgårdsmiljön utgör en attraktiv helhet i Åbo.

I slutet av år 2018 bodde 191 331 invånare i Åbo. I hela regionen bodde 330 173 invånare. En stor del av befolkningen i Åbo utgörs av studenter. Staden har två universitet och fyra högskolor med totalt över 29 000 studerande.

Utöver invånare, studenter och företag lockar Åbo även turister. Åbo är en av Finlands populäraste destinationer och kongresstäder.

Åbo stad samarbetar aktivt med andra städer och intressentgrupper både i hemlandet och på internationellt plan. Åbo delar kontor med Egentliga Finlands förbund i St. Petersburg och Bryssel.