Information om Åbo

DE FÖRSTA SKEDENA I STADENS HISTORIA

  • Biskopssätet flyttades år 1229 från Nousis till Korois (ca 2 km från det nuvarande Salutorget)
  • Åbo slott grundades på 1280-talet                 
  • Byggandet av Åbo domkyrka på den nuvarande platsen inleddes på 1280-talet    
  • Åbo utvecklades till stad i slutet av 1200-talet och är Finlands äldsta stad
  • Stadens första kända sigill är från år 1309
  • Det första kända myntet i Finland (Moneta aboen(sis), abo, Åbomynt) präglades ca år 1410

Åbo med omnejd är ett starkt tillväxtcentrum i Östersjöområdet. Den mångsidiga näringsstrukturen, de dynamiska företagen, det högklassiga utbildnings-, kultur- och serviceutbudet samt den vackra skärgårdsmiljön utgör en attraktiv helhet i Åbo.

I slutet av år 2018 bodde 191 331 invånare i Åbo. I hela regionen bodde 330 173 invånare. En stor del av befolkningen i Åbo utgörs av studenter. Staden har två universitet och fyra högskolor med totalt över 29 000 studerande.

Utöver invånare, studenter och företag lockar Åbo även turister. Åbo är en av Finlands populäraste destinationer och kongresstäder.

Åbo stad samarbetar aktivt med andra städer och intressentgrupper både i hemlandet och på internationellt plan. Åbo delar kontor med Egentliga Finlands förbund i St. Petersburg och Bryssel.