Liliane Kjellman

Stadsanställd

palvelualuejohtaja
Mobiltelefon, arbete: 
050 432 3594
Basenhet: 
BildningssektornRuotsinkielinen kasvatus ja opetusRuotsinkielisen kasvatuksen ja opetuksen johto

Förtroendeuppdrag

Ledningsuppgifter i företag: 
Ei ilmoitettavaa
Ledningsuppgifter i andra samfund: 
Ei ilmoitettavaa
Förtroendeuppdrag i företag: 
Ei ilmoitettavaa
Förtroendeuppdrag i andra samfund: 
Ei ilmoitettavaa
Betydande förmögenhet: 
Ei ilmoitettavaa
Andra bindningar som kan ha betydelse vid skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdrag: 
Ei ilmoitettavaa
Bindningar updaterad: 23.11.2020