Hanna Karlsson

Stadsanställd

aluepäällikkö
Mobiltelefon, arbete: 
040 180 2443
Basenhet: 
BildningssektornRuotsinkielinen kasvatus ja opetusRuotsinkielisen kasvatuksen ja opetuksen johto
Ställföreträdare: 

Förtroendeuppdrag

Parti: 
Finlands Socialdemokratiska Parti
Regionala räddningsnämnden, Medlem
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Medlem
Ersättare: