Abdullahi Sultan

abdullahi_sultan.jpg

Förtroendeuppdrag

Mobiltelefon: 
040 195 5760
Parti: 
Vänsterförbundet
Stadsfullmäktige, 2. Vice ordförande
Förtroendeorgan: 
Roll: 
2. Vice ordförande
Stadsfullmäktige, 2. Vice ordförande
Förtroendeorgan: 
Roll: 
2. Vice ordförande
Ledningsuppgifter i företag: 
Proclean Suomi Oy, toimitusjohtaja
-
-
-
Ledningsuppgifter i andra samfund: 
-
Globaalinuoret ry, vastava toiminnanohjaaja
Kulttuurikeskussäätiö sr, hallituksen pj
-
Förtroendeuppdrag i företag: 
Ei ilmoitettavaa
Förtroendeuppdrag i andra samfund: 
Ei ilmoitettavaa
Betydande förmögenhet: 
Ei ilmoitettavaa
Andra bindningar som kan ha betydelse vid skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdrag: 
Ei ilmoitettavaa
Bindningar updaterad: 16.08.2022