Anna Mäkipää

anna_makipaa_2021.jpg

Förtroendeuppdrag

Telefon: 
050 307 4423
Parti: 
Vänsterförbundet
Yrke: 
opetusministerin erityisavustaja, FM
Stadsfullmäktige, Fullmäktigeledamot
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Fullmäktigeledamot
Stadsfullmäktige, Fullmäktigeledamot
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Fullmäktigeledamot
Nämnden för fostran och undervisning, Medlem
Roll: 
Medlem
Ersättare: 
Finska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning, Medlem

Council initiatives

2022

2021

2020

2019

2018