Armi Nurmi

Stadsanställd

opinto-ohjaaja
Mobiltelefon, arbete: 
040 610 2597
Basenhet: 
BildningssektornAmmatillinen koulutusOhjaus ja opiskeluhyvinvointi

Förtroendeuppdrag

Parti: 
Samlingspartiet
Kollektivtrafiknämnden för Åbo stadsregion, Ersättare
Roll: 
Ersättare