Elina Rantanen

elina_rantanen_kv_2021.png

Förtroendeuppdrag

Telefon: 
050 342 3279
Parti: 
Gröna förbundet
Social- och hälsovårdsnämnden, Ordförande
Roll: 
Ordförande
Ersättare: 
Stadsfullmäktige, Biträdande borgmästare
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Biträdande borgmästare
Stadsfullmäktige, Biträdande borgmästare
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Biträdande borgmästare
Stadsstyrelsen, 2. Vice ordförande
Förtroendeorgan: 
Roll: 
2. Vice ordförande
Ledningsuppgifter i företag: 
Ei ilmoitettavaa
Ledningsuppgifter i andra samfund: 
Ei ilmoitettavaa
Förtroendeuppdrag i företag: 
Turun Taiteen Talo Oy, hallituksen jäsen
Turku Science Park Oy, hallituksen jäsen
Förtroendeuppdrag i andra samfund: 
MIELI Lounais-Suomen Mieli ry, hallituksen jäsen
Turun kauppakorkeakoulun tukisäätiö, hallituksen jäsen
Alli Paasikivi Säätiö, hallituksen jäsen
Turun yliopistosäätiö, hallintoneuvoston jäsen
Betydande förmögenhet: 
Ei ilmoitettavaa
Andra bindningar som kan ha betydelse vid skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdrag: 
Ei ilmoitettavaa
Bindningar updaterad: 06.06.2022