Jaana Saarinen

Stadsanställd

toiminnanohjaaja
Mobiltelefon, arbete: 
040 182 2229
Basenhet: 
VälfärdssektornVanhus- ja vammaispalvelutLehmusvalkaman hyvinvointikeskus

Förtroendeuppdrag

Parti: 
Finlands Socialdemokratiska Parti
Stadsfullmäktige, Ersättare
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Ersättare
Stadsfullmäktige, Ersättare
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Ersättare
Byggnads- och tillståndsnämnd, Medlem
Roll: 
Medlem
Ersättare: 
Ledningsuppgifter i företag: 
Ei ilmoitettavaa
Ledningsuppgifter i andra samfund: 
Ei ilmoitettavaa
Förtroendeuppdrag i företag: 
Ei ilmoitettavaa
Förtroendeuppdrag i andra samfund: 
Turun Pääskyvuoren SDP yhdistyksen Varapuheenjohtaja
Turun kaupunginvaltuuston varavaltuutettu
Betydande förmögenhet: 
Ei ilmoitettavaa
Andra bindningar som kan ha betydelse vid skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdrag: 
Ei ilmoitettavaa
Bindningar updaterad: 30.06.2022