Janika Takatalo

janika_takatalo_2021.png

Förtroendeuppdrag

Parti: 
Samlingspartiet
Yrke: 
Europarlamentaarikon avustaja, VTM
Stadsfullmäktige, Fullmäktigeledamot
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Fullmäktigeledamot
Stadsfullmäktige, Fullmäktigeledamot
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Fullmäktigeledamot
Stadsstyrelsen, Ersättare
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Ersättare
Kollektivtrafiknämnden för Åbo stadsregion, Ordförande
Roll: 
Ordförande
Ersättare: 
Kaupunginhallituksen konsernijaosto, Ersättare
Roll: 
Ersättare
Ledningsuppgifter i företag: 
Ei ilmoitettavaa
Ledningsuppgifter i andra samfund: 
Ei ilmoitettavaa
Förtroendeuppdrag i företag: 
Turun Vesihuolto Oy, hallituksen varapuheenjohtaja
Förtroendeuppdrag i andra samfund: 
Varsinais-Suomen aluevaltuutettu
Varsinais-Suomen aluehallituksen varajäsen
Kokoomuksen puoluevaltuusto, varajäsen
Vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunta, varajäsen (PLM)
Betydande förmögenhet: 
Ei ilmoitettavaa
Andra bindningar som kan ha betydelse vid skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdrag: 
Ei ilmoitettavaa
Bindningar updaterad: 04.01.2023