Kaija Hartiala

kaija_hartiala_2021.png

Förtroendeuppdrag

Parti: 
Samlingspartiet
Stadsfullmäktige, Fullmäktigeledamot
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Fullmäktigeledamot
Stadsfullmäktige, Fullmäktigeledamot
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Fullmäktigeledamot
Nämnden för fostran och undervisning, Vice ordförande
Roll: 
Vice ordförande
Ersättare: 
Finska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning, Ersättare
Ledningsuppgifter i företag: 
Ei ilmoitettavaa
Ledningsuppgifter i andra samfund: 
Suomen Kulttuuriperinnon Saatio, puheenjohtaja
Forum Marinum säätiö, puheenjohtaja
Förtroendeuppdrag i företag: 
Ei ilmoitettavaa
Förtroendeuppdrag i andra samfund: 
Ei ilmoitettavaa
Betydande förmögenhet: 
Ei ilmoitettavaa
Andra bindningar som kan ha betydelse vid skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdrag: 
Ei ilmoitettavaa
Bindningar updaterad: 02.01.2023