Konsta Weber

konsta_weber_2021.jpg

Förtroendeuppdrag

Mobiltelefon: 
040 820 4983
Parti: 
Gröna förbundet
Yrke: 
Liiketoiminnan kehitysjohtaja ja perustajaosakas, Ekonomi,FM
Kaupunginhallituksen konsernijaosto, Medlem
Roll: 
Medlem
Ersättare: 
Stadsfullmäktige, Fullmäktigeledamot
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Fullmäktigeledamot
Stadsfullmäktige, Fullmäktigeledamot
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Fullmäktigeledamot
Stadsstyrelsen, Medlem
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Medlem
Ersättare: 
Avustustoimikunta, Medlem
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Medlem
Ledningsuppgifter i företag: 
Click2Contract
Ledningsuppgifter i andra samfund: 
Ei ilmoitettavaa
Förtroendeuppdrag i företag: 
VASO Oy, Hallituksen Pj
Förtroendeuppdrag i andra samfund: 
Ei ilmoitettavaa
Betydande förmögenhet: 
Ei ilmoitettavaa
Andra bindningar som kan ha betydelse vid skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdrag: 
Ei ilmoitettavaa
Bindningar updaterad: 13.04.2021