Kristiina Hellsten

kristiina_hellsten_2021.jpg

Förtroendeuppdrag

Parti: 
Finlands Socialdemokratiska Parti
Stadsfullmäktige, Fullmäktigeledamot
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Fullmäktigeledamot
Stadsfullmäktige, Fullmäktigeledamot
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Fullmäktigeledamot
Stadsmiljönämnden, Vice ordförande
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Vice ordförande
Ersättare: 
Ledningsuppgifter i företag: 
Yrittäjä, Kvaliteekki (tmi)
Ledningsuppgifter i andra samfund: 
Ei ilmoitettavaa
Förtroendeuppdrag i företag: 
Osuuskunta Tradeka, edustajiston jäsen
Blue Industry Park Oy, hallituksen varapuheenjohtaja
Förtroendeuppdrag i andra samfund: 
Runosmäen Alueen Sosialidemokraatit ry, puheenjohtaja
Maarian seurakunta, seurakuntaneuvoston jäsen
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän valtuusto, 1. varajäsen
Turun Diakoniasäätiö, hallituksen ja valtuuskunnan jäsenkunnan jäsen
Nils Robert af Ursinin rahasto, asiamies
Eero Rantasen säätiö, hallituksen jäsen
Betydande förmögenhet: 
Ei ilmoitettavaa
Andra bindningar som kan ha betydelse vid skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdrag: 
Ei ilmoitettavaa
Bindningar updaterad: 25.01.2023