Leif Grönroos

Stadsanställd

perusopetuksen apulaisrehtori
Mobiltelefon, arbete: 
040 620 4327
Basenhet: 
BildningssektornPerusopetusTurun Lyseon koulu

Förtroendeuppdrag

Parti: 
Finlands Socialdemokratiska Parti
Idrottsnämnden, Medlem
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Medlem
Ersättare: